Permakulturní kurz: Jedlý les a hospodaření s vodou

Permakulturní kurz s Denisou Tomáškovou

18.05.2019 13:00 —19.05.2019 23:00
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory

@ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění

mapa

Kapacita kurzu je již naplněna. Těšíme se na Vás!Kurz má 14 vyučovacích hodin, ve kterých získáte obecnou znalost permakulturní etiky, části permakulturních principů, budeme se věnovat práci s vodou na pozemku a práci v komunitě.
 Kurz je určen všem, kdo s permakulturou začínají a chtějí se dozvědět, na které oblasti je aplikovatelný permakulturní design. Učastníci kurzu si odnesou základní znalosti o hospodaření s vodou a jedlém lese. V kurzu si ukážeme schéma – postup designu na konkrétním lesním pozemku nedaleko obce Písečná.

Program kurzu:

Sobota
9:00 – 12:30 a 13:30 – 18:00 h

Neděle
9:00 – 13:00 h

– Permakultura – etika a principy
– Klimatická změna a její projevy u nás
– Základní principy hospodaření s vodou na pozemku
– Opatření pro zadržení vody a dobré fungování vegetace na pozemku
– Výsadby a volba rostlin, ekosystémové myšlení pro přizpůsobení se klimatické změně
– Principy jedlého lesa
– Vycházka do terénu, pozorování a nastínění konkrétních řešení v terénu
Denisa Tomášková se 
permakultuře vyučila u zakladatele Billa Mollisona, jeho žáka Geoffa Lawtona v Turecku a dalších skvělých lidí. Se svou rodinou se snaží rozvíjet permakulturní projekt Permakulturní Domácnost, jehož rozloha je v současné chvíli kolem 8000m2. Přestože její dráha původně směřovala k profesi psychoterapeuta – má za sebou studium medicíny, psychologie a několik psychoterapeutických výcviků – permakultura se nakonec ukázala nejlepší terapií pro její vlastní duši a cestou z bezradnosti nad stavem světa. Po PDC absolvovala kurzy jako Teacher´s Course s australankou Rosemary Morrow, Regenerative Agriculture s průkopníkem velkoplošné permakultury a regenerativního zemědělství Darrenem Dohertym, Holistic Management s Kirkem Gadziou a další specializační kurzy.  

Od roku 2010 učila PDC ve večerní permakulturní škole v Boskovicích a úvodní kurzy u nás a na Slovensku. Od roku 2013 se podílí na činnosti Akademie permakultury v Praze.

Dlouhodobě spolupracuje s klienty na realizaci permakulturních projektů u nás i v zahraničí.  

V současné době žije v Polabí s manželem a čtyřmi dětmi, kde společně rozvíjí svůj vlastní permakulturní projekt Permakulturní Domácnost. V permakultuře se v současné době soustředí na městskou a příměstskou permakulturu, jelikož je to prostředí, ve kterém žije. Velmi jí však zajímá i komplexní řešení pro venkov a obnova krajiny.

Více informací o Denise Tomáškové najdete na www.permadoma.czKurz je pořádán v rámci projektu LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění.

LES reaguje na změnu klimatu a s ní spojené zrychlující se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny, půdy, postupujícího sucha a vymírání drobných živočichů. Sdílením chceme bojovat proti dělení krajiny podle územního katastru a proti ztrátě diverzity planetární, půdní a střevní flóry i fauny. Pozornost zaměříme na udržitelné formy zemědělství, vodohospodářství, migraci, výživu, psychologii, zdraví, inteligenci živočichů, rostlin a hub a naši společnou přítomnost v krajině. Budeme se pohybovat na rozhraní umění, vědy, aktivismu, práce a odpočinku.

LES chce důsledně rušit dualismus teorie a praxe, města a venkova, státu a planety, člověka a přírody. Naším záměrem je vytvořit udržitelný biodiverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života od mikroorganismů, bakterií, rostlin, hub, živočichů až po člověka. V lese se budeme pomocí provázaných formátů práce, edukace a akademické a umělecké reflexe a imaginace věnovat otázkám budoucího života na námi poškozené planetě.

LES se připravoval v roce 2018 jako součást programu Institutu úzkosti. Vzniká na lesním pozemku o rozloze 1,8 ha v Orlických horách poblíž obce Hnátnice, který pro komunitní účely letos zakoupila organizace Are.

Realizováno za finanční podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR,  Městské části Prahy 7 a Státního fondu kultury.