Mezidruhový životopis dlouhý miliony let: workshop pro děti

Komentovaná procházka a workshop pro děti a přemístění o 435 milionů let zpátky.

23.04.2024 14:30 —17:30
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí Prokopské údolí 748, 152 00 Praha 5-Jinonice

Jaké známe příběhy o vzniku světa? O kterých z nich se učíme ve škole, jakým z nich věříme, a které bychom uvítali*y v rámci prohlubování našeho životopisu – formování nebo rozrušování naší identity? Jak mohou tyto příběhy ovlivnit to jak vnímáme sebe, druhé a to včetně mimolidských obyvatel tohoto světa? Jaké druhy spojenectví a bytí s druhými nám umožňují budovat? Co si umíme a neumíme představit?

Existuje velké množství nejrůznějších představ o vzniku života, jednoznačné odpovědi brání mimo jiné fakt, že z nejstarších období nejsou dochovány žádné fosílie a i ty nejjednodušší současné organismy jsou pravděpodobně mnohem složitější než prvotní živé buňky. Pojďte se s námi přemístit do doby o 435 milionů let zpátky a promyslet možnosti mezidruhových vztahů, seznámit se s těmi, kteří tu žili a podívat se na to, jak jsme s nimi spojeni a jak jsou pořád přítomni v našich tělech.

Setkáme se v Prokopském údolí s divadelní režisérkou a dramaturgyní Magdou Jiřičkou Stojowskou a odborníkem*nicí na geologii a paleontologii (jméno hosta*ky představíme v nejbližších dnech).

Magda Jiřička Stojowská je divadelní režisérka a dramaturgyně. Pro její prací jsou důležitá témata spojená s mezigeneračními vztahy, postavením různorodých skupin ve společnosti, především pak děti, s jejichž imaginací a hravostí pracuje ve většině svých projektů. Je také spoluzakladatelkou KC Nesedím, sousedím na Břevnově, v němž se podílí na dramaturgii a organizaci.

Aneta Formáčková vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci svého doktorského studia se specializovala na paleontologii a stratigrafii – vědecké obory, které zkoumají vývoj života na Zemi na základě zkamenělých pozůstatků živočichů a rostlin a možnosti jejich použití pro zjišťování stáří sedimentárních (usazených) hornin. 
V současné době pracuje na České geologické službě, kde se zabývá zejména sedimentárními horninami z období křídy a mapováním geologického podloží v terénu.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991 s cílem pečovat o stav přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a jeho okolí. Mezi aktivity společnosti patří: provoz informační základny, organizování akcí pro nejširší veřejnost, zajišťování odborných ekologických expertíz a konzultací, ochrana obojživelníků, provoz dětské farmy, péče o zraněná zvířata, konkrétní ochranářské práce v přírodním parku.

Událost je součástí série Žijí mimo svá jména v dramaturgii Evy Koťátkové, cyklu veřejných akcí workshopů, diskuzí, performancí aj., které mají za cíl přiblížit dětem svět zvířat, rostlin, hub a dalších nelidských obyvatel našeho světa a společně promýšlet smysluplnější a citlivější možnosti našeho soužití.

Akce probíhá v českém jazyce. Vstup volný.

Fotodokumentace (c) Marolína Matušková

Podpořeno Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury a Státním fondem kultury ČR.