KVÍŘENÍ: Wellbeing v komunitě. Rituály přítomnosti, rituály péče.

V rámci programu Kvíření zveme na workshop určený (nejen) pro aktivistky a aktivisty.

Marie Lukáčová
16.09.2022 18:00
Studio TEP39 Řehořova 33/39 Praha 3, 130 00

Nabídnout podporu sobě i druhým – to může působit jako ta nejradikálnější a také nejtěžší praxe. Co s tím? Chceme-li budovat komunitu, musíme začít u sebe.

Workshop pro aktivistky a aktivisty s umělkyněmi a terapeutkami Laurou a Glynis je věnovaný wellbeingu v aktivistickém kontextu a strategii péče o sebe i kolektiv. Zaměříme se na to, jak v aktivistických kruzích nevyhořet a jak pečovat o svoje duševní zdraví ve vztahu k nestabilní době a mnohačetným krizím, kterými jako společnost procházíme.

Přihlašte se ale i pokud se nepovažujete přímo za aktivistky a aktivisty, ale jste součástí komunity a potřebujete se naučit věnovat více sami*y sobě a nejen ostatním.

V aktivistických kruzích – a nejen v nich – se o sebe, a sebe navzájem, často zapomínáme starat. Pracujeme do úmoru, jsme příliš zaneprázdění*é než abychom navazovali*y a udržovali*y vztahy, ve svém idealismu máme od sebe i od ostatních nerealistická očekávání, nerespektujeme vlastní hranice, máme návyky, které nám ubližují a vyčerpávají nás, a pořád máme pocit, že neděláme dost. A často se pak vracíme k závěru, že ať se snažíme sebevíc, stále nějak žijeme ve službách nelidského a neosobního kapitalistického systému, který se snažíme změnit. 

I navzdory složitým a nespravedlivým poměrům ve světě chceme do svých rušných životů vrátit přirozenou podporu sobě i druhým, potěšení a radost ze života, které jsou nám přirozené, dovednost naslouchat vlastním potřebám a pečovat o ně, která pak pohání naši sílu starat se o druhé a tak se dál snažit o prosazení spravedlivé a mírumilovné společnosti.

Pomocí somatických cvičení, zvuku, pohybu a tvůrčích procesů/uměleckých technik zmapujeme, jak jsme na tom s péčí o sebe, posílíme své sebeuvědomění o tom, jak naše tělo reaguje na okolnosti našeho života a společnost kolem nás, a identifikujeme své návyky. Budeme experimentovat se způsoby práce se sebou samými, abychom se naučili*y změnit některé nevhodné tendence, a společně vytvoříme nové možnosti a novou kapacitu, jak být autentický a citlivě sami*y sebou, sami*y za sebe i společně.

Glynis Hull-Rochelle a Laura Henderson jsou umělkyně a terapeutky expresivních umění, které věří v sílu tvořivosti, jež pomáhá lidem navázat kontakt se sebou samými i mezi sebou navzájem, přehodnotit a změnit způsoby vzájemného soužití a uzdravit se. Společně, mimo jiných projektů, od roku 2016 vedou QTY (sociální/podpůrný program pro queer a trans mladé lidi ve věku 13-21 let) a v roce 2021 založily queer feministický sbor.

Událost bude probíhat v českém a anglickém jazyce a je zdarma.

Prosím, rezervujte si místo – napište email na iu@institutuzkosti.cz

Akce je pořádána Institutem úzkosti v rámci programu KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ. Série KVÍŘENÍ stimuluje mezioborovou spolupráci osobností z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, ve které se zaměřujeme na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Grafika (c) Marie Lukáčová

Projekt KVÍŘENÍ je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.