Floral Collectivism: Postcolonialist Epistemologies

Společenství LES na online panelové diskuzi Floral Collectivism: Postcolonialist Epistemologies.

25.05.2021 18:00
online

Společenství LES děkuje za pozvání na online panelovou diskuzi Floral Collectivism: Postcolonialist Epistemologies pořádané při festivalu VIRTUAL IAS (Institute of Advanced Studies) na University College London.

Projekt LES – společenství pro pěstování, teorii a umění představily a do diskuze se zapojily členky společenství Edith Jeřábková a Tereza Porybná na pozvání umělkyně Alexandry Pirici. Respondentkou a respondentem byly*i profesorka Khadija von Zinnenburg Carroll (Global Art University of Birmingham) a profesor postkoloniálních studií Ashley Dawson (CUNY Graduate Center). Diskuzi moderovaly*i Maja a Reuben Fowkes (Postsocialist Art Centre, University College of London).

Diskuze se vedla nad uměleckým a kurátorským zkoumáním rozmanitostí života rostlin zaměřeným na možnosti využití vtěleného a smyslového přístupu k vědění jakožto alternativy k dominujícím epistemologiím západní modernity.

Záznam diskuze naleznete na: urlzs.com/2spBW.