Institut uzkosti logo

Institut úzkosti

Program červen 2018

Your Life is Waiting
Panelová diskuse o psychiatrickém étosu

Úterý 5. 6. 2018 v 18 h
Goethe-Institut v Praze (2. patro), Masarykovo nábř. 32, Praha 1
Panelisté: Christopher Lane (UK/USA), Lisa Forestell (USA) a Jakub Černý (CZ)
Moderátorka: Alma Lily Rayner (IL/CZ)
Diskuse bude probíhat v angličtině se simultánním českým překladem. Vstup volný.
Facebook Event

O povaze šílenství se debatuje už od starověku. Duševní nemoc je však vynálezem moderní doby spojené s institucionalizací psychiatrie. Podle Michela Foucaulta to byla potřeba buržoazie 18. století odklidit neposlušné jedince z veřejné sféry, která vedla k zavedení zvláštních ústavů pro tzv. duševně choré. V rámci těchto „cel pro nežádoucí“ se pak psychiatrie vyvinula ve vědeckou disciplínu.

Dnes je psychiatrické odvětví bohatší než kdy jindy, protože množství problémů, které jsou považovány za nemoc, rapidně stoupá. Celosvětově distribuovaná Diagnostická a statistická příručka duševních poruch (DSM), vydaná Americkým psychiatrickým sdružením, se rozrostla z původních 134 stran (v roce 1968) na 947 stran (v roce 2013). Díky vytvoření klasifikačního systému, s jehož pomocí jsou symptomy označovány a kvalifikovány jako znaky duševních poruch, byla patologizována celá řada druhů chování. Západní společnost se prý stává stále víc duševně nemocnou, sužována poruchami, jako je ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), syndrom rovněž označovaný za jednu z epidemií našeho století.

Je však dobře známo, že psychiatrické diagnózy jsou odrazem a posilou vládnoucí ideologie. Např. v roce 1975 byla homosexualita z DSM odstraněna, a tak díky změně statusu přestala představovat psychiatrickou poruchu. Individualizace sociálních problémů vedla ke zvýšení medikalizace lidských potíží a k posílení farmaceutického přístupu, jehož cílem bylo dát jedince „do pořádku“, spíš než měnit problematické společenské struktury.

V diskusi budeme zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu? Jaké jsou alternativy? A je šílenství ve formě rebelujícího neznámého hlasem, který si skutečně přejeme eliminovat?

Christopher Lane (Ph.D., University of London) učí literaturu a intelektuální historii na Northwestern University u Chicaga, a rovněž se zaměřuje na psychologii a psychiatrii 19. a 20. století. Bývalý člen Guggenheimovy nadace a držitel ceny odborného časopisu Prescrire za lékařské stati (Francie). Je autorem šesti knih, včetně Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness / Plachost: Jak se normální chování stalo nemocí (Yale, 2007), nyní přeloženo do šesti jazyků. Píše blog pro Psychology Today s názvem „Side Effects“ (Vedlejší účinky).

Lisa Forestell slyší hlasy, je aktivistka v oblasti duševního zdraví a certifikovaná peer specialistka působící v Massachusetts. Je koordinátorkou Celostátního rozvoje v WMass Recovery Learning Community (RLC) / Komunitě rekonvalescenčního učení v Západním Massachusets a facilitátorkou/školitelkou Sítě slyšení hlasů (Hearing Voices Network, HVN). Je členkou správních rad společností HVN-USA a Intervoice. Lisa v rámci svého mezinárodního působení propaguje lidský přístup k citovému strádání s použitím rámce lidských práv a sociální spravedlnosti.

Jakub Černý je psycholog, sociální prácovník a terapeut pracoval v neziskovém i státním sektoru v oblastech drog, závislostí a duševního zdraví. Jako supervizor, lektor ale i jako aktivista podporuje projekty spjaté se sociální změnou a emancipací lidí s vlastní zkušeností, například v projektu Street support. Jakub je jedním ze zakládajících členů spolku Narativ, se kterým se dlouhodobě věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v ČR, strukturálním a politickým aspektům duševního zdraví a systému související podpory.

* „Váš život čeká“ je heslem reklamní kampaně pro Paxil/Seroxat, psychiatrickou drogu proti úzkosti.

Panelovou diskusi organizuje Institut úzkosti ve spolupráci s Almou Lily Rayner.

Your life is waiting

Program květen 2018

Postel Institutu úzkosti s Tomášem Pospiszylem, neděle 27. 5. 2018 od 20:00 do usnutí.

Tomas

Postel Institutu úzkosti s Michalem Kolesárem, čtvrtek 24. 5. 2018 od 20:00 do usnutí.

Kolesar

Postel Institutu úzkosti s Evou Danišovou, čtvrtek 17.5.2018 od 20:00 do usnutí.

Ed

Postel Institutu úzkosti s Trans*parentem, neděle 13.5.2018 od 20:00 do usnutí.

Trans parent

Postel Institutu úzkosti s Marií Lukáčovou a Magdalénou Šipkou, čtvrtek 10.5.2018 od 20:00 do usnutí.

Fotka postel institut

Postel Institutu úzkosti se Zuzkou a Helčou, neděle 6.5.2018 od 20:00 do usnutí.

Zuzkahelca2

Postel Institutu úzkosti s Bobem Kuříkem, 3.5.2018 od 20:00 do usnutí.

Bobfinal

Postel Institutu úzkosti se Sašou Uhlovou, 1.5.2018 od 20:00 do usnutí.

Postel

Dvakrát týdně celonoční live stream z postele v Goethe-Institutu v Praze. Postel se stává scénou a platformou pro pozvaného hosta/nocležníka.

První stream již 1.5.2018, dále každý květnový čtvrtek a neděli.

Od 20:00 do usnutí.

On-line na www.institutuzkosti.cz

Postel Institutu úzkosti (IÚ) je skutečnou postelí o standardních rozměrech 40 x 200 x 180 cm s ložním prádlem a zachovalou matrací. Zatímco do jiných postelí se chodí spát, postel IÚ se stává scénou a platformou pro řečníka, performera nebo vypravěče. Poskytuje poležení pro ty, kteří jsou na úkor spánku ochotni sdílet s námi své poznatky, názory, představy a mluvit a halucinovat na hraně bdělosti a snění. Noční hosté nás mohou zavést do oblastí, kam bychom se sami nikdy nepodívali. Připraví našim tělům nástrahy, které budou překonávat bez následků a únavy v následujícím dni. Postel IÚ je věrným a houževnatým společníkem těch, kteří nemohou usnout nebo pracují, zatímco my spíme, nebo za tmy hledají svobodu pro ty, kteří uvízli(y) v soukolí systému. Neprověřuje pravdivost příběhů, sbírá utopické scénáře, sny a vize. Z důvěrně známého měkkého a intimního prostředí odpočinku a regenerativního snění se může rázem stát prostorem pro politický požadavek. Těm, kterým nabídne nocleh, umožní předat zkušenosti s některými podobami úzkosti nebo je rovnou zahánět. Těm, kteří poslouchají, pomůže společně přečkat část noci.

Facebook Event

Institut úzkosti vytváří prostor pro výzkum úzkosti, která se šíří napříč společností a projevuje se nespavostí, stresem, odcizením, ztrátou empatie, nerovnostmi a násilím. Je neúspěšně potlačována produkty farmakologického průmyslu a prohlubována sílící sociální a ekonomickou nejistotou. Institut chce být platformou, kde se úzkost komunikuje a otevírá možnému řešení a obrací se v sílu, která je schopná se radikalizovat a vynutit si strukturální změny v dosavadním řádu věcí.

Institut úzkosti byl založen Zuzanou Blochovou, Edith Jeřábkovou, Barborou Kleinhamplovou a Evou Koťátkovou. Pro rok 2018 mu bylo poskytnuto institucionální zázemí Goethe-Institutu v Praze a spolku Are.

Institut úzkosti | Institute of Anxiety

E-mail
Facebook