Vypravěči a vypravěčky. Nebojte se draků: O chamtivém králi

Jiří Stránský: O chamtivém králi

O%20chamtiv%c3%a9m%20kr%c3%a1li
Ilustrace (c) David Böhm

Narrators and storytellers. Don’t fear dragons: O chamtivém králi

Jiří Stránský: O chamtivém králi

O%20chamtiv%c3%a9m%20kr%c3%a1li
Ilustrace (c) David Böhm

„Rudolf se před několik dny uprostřed noc šel vyčůrat a zahlédl, jak jeho tatínek král Jindřich - jen tak v županu - kamsi schází ze schodů. I když se Rudolfovi na záchod moc chtělo (a taky to pak málem špatně dopadlo), vydal se na výzvědy a sešel neslyšně jako duch za otcem až dolů. A škvírou ve dveřích pokladnice až úplně dole ve sklepení pak pozoroval, co se tam děje. A nestačil zírat. Táta Jindřich si hrál s drahokamy všech možných barev podobně, jako si Dynda hrával se stavebnicí. Víc už Rudolf neviděl, protože musel utíkat na ten záchod, ale vyprávěl to ráno Karolíně. A ta mu, samozřejmě, nevěřila. “Kecáš,” řekla (i když takhle mluvit mají princezny zakázáno.
Ale hned druhý den jim Kuba, syn jednoho havíře, řekl, že se o jejich tátovi královi říká, že se je chamtivej.“

“A few days ago, Rudolf went out to the toilet in the middle of the night and saw how his father, King Henry – in only his dressing gown – was descending the stairs to somewhere. Even though Rudolf desperately needed the toilet (and this almost turned out badly), he couldn’t resist spying, and so silently as a ghost he went down to the bottom after his father. And he could not believe his eyes. Henry was playing with precious stones of all possible colours, just like Dynda played with his building blocks. Rudolf didn’t see any more, because he had to run to the toilet, but the next morning he told Karolina. And of course, she didn’t believe him. “Hogwash,” she said (even if it’s forbidden for princesses to talk like that).
But the very next day, Kuba, the son of a miner, said that their father, the king, was rumoured to be greedy.”

Vydalo nakladatelství Meander v edici Modrý slon v roce 2011. Knihu ilustrovali Matěj Forman a Josefína Formanová.
OBJEDNAT KNIHU

Namluvil: Matěj Samec
Nahrál: Jan Sedláček, Mr Wombat
Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudební doprovod: Markéta Lisá
Ilustrace: David Bohm

Jiří Stránský
(*1931, † 2019) byl prozaik, básník, scénárista, dramatik, publicista, překladatel a skaut. V letech 1992-1996 byl prezidentem Českého centra PEN klubu. Za komunistické totality byl pronásledován a dvakrát vězněn, v pracovních táborech jáchymovských uranových dolů strávil celkem osm let. Kromě dnes již slavných knih z vězeňského prostředí (ZDIVOČELÁ ZEMĚ, AUKCE a ŠTĚSTÍ) a próz (PŘELET, TICHÁ POŠTA, STAŘEC A SMRT, TÓNY) a sbírky poezie ZA PLOTEM, vydal knížky pro děti POVÍDAČKY PRO KLÁRKU, POVÍDAŘKY PRO MOJE SLUNCE a PERLORODKY. Za dlouholetou práci pro skautské hnutí, za život podle skautského slibu a zákona a za celoživotní příklad ostatním dostal nejvyšší skautské ocenění - řád Stříbrného vlka.

Vychází za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky

Published by Meander press in the Modrý slon edition, 2011. The book is illustrated by Matěj Forman and Josefína Formanová.
ORDER BOOK

Narrated by: Matěj Samec
Recorded by: Jan Sedláček, Mr Wombat
Audio post-production: Jonáš Richter
Musical accompaniment: Markéta Lisá
Illustrations: David Bohm

Jiří Stránský
(1931-2019) was a prose writer, poet, scriptwriter, playwright, columnist, translator and scout. In the years 1992-1996 he was the president of the Czech Centre of PEN International. Under the totalitarian communist regime he was persecuted and twice imprisoned, spending a total of eight years in labour camps in the Jáchymov uranium mines. In addition to his now renowned books written in prison (THE LAND GONE WILD, AUCTION and HAPPINESS) and his prose works (FLIGHT, SILENT POST, STAŘEC A SMRT, TONES) and his collection of poetry BEHIND THE FENCE, he also published the children’s books STORIES FOR KLARA, POVÍDAČKY PRO MOJE SLUNCE and PEARLS. For his many years of work for the scouting movement, his life lived according to the Scout Oath and his lifelong example to others, he received the highest award of the Scout Association – the Silver Wolf Award.

Supported by the Prague City Council and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Předchozí akce

Past events