Vypravěči a vypravěčky. Nebojte se draků: Na útěku

Marek Vadas: Na útěku

Na%20%c3%bat%c4%9bku
Ilustrace (c) David Böhm

Narrators and storytellers. Don’t fear dragons: Na útěku

Marek Vadas: Na útěku

Na%20%c3%bat%c4%9bku
Ilustrace (c) David Böhm

„Vyprávěl nám o posledních dnech svého města. Jednou tam bez varování včasně ráno vstoupily obludy. Nedokázal nám je přesně popsat, ale jedno si pamatoval: Neměly srdce. Tam, kde by je měly mít, uprostřed hrudi, byly jen díry. Proto ani nic necítily, když osadu ničily.“

“He told us about the last days of his town. One early morning, without warning, monsters entered. He wasn’t able to describe them exactly, but one thing he remembered: They had no hearts. Where their hearts should have been, in their chest, there were only holes. And so they felt nothing when they destroyed the settlement.”

Vydalo nakladatelství Labyrint v roce 2017.
OBJEDNAT KNIHU

Namluvil: Jakub Gottwald
Nahrál: Jan Sedláček, Mr Wombat
Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudební doprovod: Markéta Lisá
Ilustrace: David Böhm

Vychází za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky

Published by Labyrint press, 2017.
ORDER BOOK

Narrated by: Jakub Gottwald
Recorded by: Jan Sedláček, Mr Wombat
Audio post-production: Jonáš Richter
Musical accompaniment: Markéta Lisá
Illustrations: David Böhm

Supported by the Prague City Council and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Předchozí akce

Past events