Veřejné slyšení ve věci hladových duchů

Letošní Veřejné slyšení ve věci hladových duchů se zaměří na mapování různých typů kompenzačních technik a závislostí způsobených širšími systémovými problémy, se kterými se jako společnost potýkáme.

Úterý 16. 5. 2023
17.30—21.00
Erpet Centrum Smíchov
Strakonická 2860/4, Praha 5-Smíchov
Mapa

Ilustace alexey%20klyukov%20(2023)
Alexey Kluykov, 2023

Public Hearing in the Matter of Hungry Ghosts

This year's Public Hearing in the Matter of Hungry Ghosts will focus on mapping the different types of compensatory techniques and addictions caused by the broader systemic issues we face as a society.

Tuesday, May 16th, 2023
5.30—9 PM
Erpet Centrum Smíchov
Strakonická 2860/4, Prague 5-Smíchov
Mapa

Ilustace alexey%20klyukov%20(2023)
Alexey Kluykov, 2023

Aktuální komentář k události:

Milé účastnictvo Veřejného slyšení ve věci hladových duchů,
včerejší večer byl pro nás velmi silný. Zazněla řada těžkých témat a celek tak mohl být velice náročný na zpracování. V některých částech převažovalo sdílení spouštěčů (traumat) spíše než kompenzačních mechanismů a tyto momenty pak byly obzvláště tíživé. Jsme si vědomy, že tyto situace nebyly z naší strany dostatečně podchyceny na místě a myslíme si, že taková intenzivní sdílená zkušenost vyžaduje ošetření. Proto jsme vytvořily dotazník otevřený účastnictvu i přítomnému publiku, ve kterém se ptáme na vaši zkušenost. Současně uvažujeme o tom, že pokud ve vás tato událost vyvolala nečekaně silnou reakci, rády bychom nabídly možnost zorganizování skupiny vedené teraputem*kou, kde můžeme zkušenosti společně zpracovat.
Link na dotazník.

Chtěly bychom obzvláště poděkovat všem, kteří*é sdíleli*y svůj příběh. Stejně tak děkujeme i vám naslouchajícím.
A velké díky týmu festivalu Festival 4+4 dny v pohybu / Festival 4+4 Days in Motion, za péči a pomoc s organizací, a za poskytnutí bezpečného zázemí pro konání této události.
Za Institut úzkosti,
Bára, Eva, Ida

* * *

Zkusme si vybavit co děláme, vědomě nebo nevědomě, jako způsob úniku, úlevy, kompenzace. Jaké věci, techniky, postupy, strategie nám přinášejí krátkodobou nebo dlouhodobou úlevu od náročných emocí, vzpomínek, nezvladatelného stresu, ztráty kontroly a spojení s druhými, nespokojenosti se sebou samými, dlouhodobých tlaků okolí?

"Obyvatelé říše hladových duchů jsou zobrazováni jako stvoření s vychrtlými krky, malými ústy, vyhublými končetinami a velkými, nadmutými, ale prázdnými břichy. Toto je říše závislosti, kde neustále hledáme něco, co je mimo nás, abychom zmírnili nenasytnou touhu po úlevě a naplnění.Tato bolestivá prázdnota je přitom věčná, neboť látky, předměty nebo aktivity, kterými se snažíme ji naplnit, nejsou tím, co ve skutečnosti potřebujeme."
(V říši hladových duchů, Gabor Maté)

Letošní v pořadí třetí Veřejné slyšení se zaměří na mapování různých typů kompenzačních technik a závislostí způsobených širšími systémovými problémy, se kterými se jako společnost potýkáme. Tento 3hodinový specifický formát Institutu úzkosti umožňuje koncentrovaně se soustředit na zkoumané téma skrze příspěvky sdílejících. Z kaleidoskopické skladby příspěvků by měla jasně vystoupit mapa systémového útlaku a stresu, který vede k závislostem různých typů.

Veřejné slyšení se uskuteční v prostorách Centra Erpet Smíchov, originálního prostoru bývalého sportovního a zábavního centra z 80. let, kde tou dobou bude probíhat Festival současného umění 4 + 4 dny v pohybu.

Účast potvrdili*y:
Kristýna Coufalová (ktva), Klára Černá, Denis Červená, Vojtěch Franče, Markéta Garai, Jitka Holasová, Michael Jettmar, Juanita Kansil, Pavel Karous, Vincent Klusák, Tereza Konrádová, Otto Kouwen, Zuzana Křičková, Dominik Lang, Martina Malinová, Sylvester Makov, minuskami (Magdalena Michlová), Johanna Nejedlová, Zuzana Nott, Ela Plíhalová, Eliška Pomyjová, Elian Poslední, Marie-Luisa Purkrábková, Milan Salák, Alex Sihlesk*, Tereza Stejskalová, Magda Šipka, Monika Špoluvá, Jan Těsnohlídek, Adam Tománek, Kateř Tureček, Jen Tyl, Denisa Václavová, Tereza Vandrovcová, Klára Vavříková, Klára Vlasáková, Iva Voldánová, Miloslav Vorlíček a Lenka Vrbová.

Vstup na událost je zdarma. Akce proběhne v českém jazyce.

Pro zajištění možnosti přímé podpory bude na místě zajistěna přítomnost terapeutky Laury Henderson pro možnost konzultace a opečování.

* * *

Událost vzniká za podpory Ministerstva kultury České republiky a Hlavním městem Praha.

Let's try to remember what we do, consciously or unconsciously, as a way of escape, relief, compensation. What things, techniques, practices, strategies bring us short or long term relief from difficult emotions, memories, unmanageable stress, loss of control and connection with others, dissatisfaction with ourselves, long term pressures of our environment?

"The inhabitants of the hungry ghost realm are depicted as creatures with skinny necks, small mouths, skinny limbs, and large, bloated but empty bellies. This is the realm of addiction, where we are constantly seeking something outside of ourselves to alleviate the insatiable desire for relief and fulfillment, yet this painful emptiness is eternal, for the substances, objects, or activities we seek to fill it with are not what we really need.">
(In the Realm of Hungry Ghosts, Gabor Maté)

This year's Public Hearing in the Matter of Hungry Ghosts will focus on mapping the different types of compensatory techniques and addictions caused by the broader systemic issues we face as a society.

The third Public Hearing will present a kaleidoscopic mix of contributions from which a map of systemic oppression and stress that leads to addictions of various types should emerge clearly. This 3-hour specific format of the Anxiety Institute allows for a concentrated focus on the topic being explored through the contributions of the sharers.

The public hearing will take place in the Erpet Smíchov Centre, an original space of a former sports and entertainment centre from the 1980s, where the contemporary art festival 4 + 4 Days in Motion will be taking place at that time.

Confirmed guests:
Kristýna Coufalová (ktva), Klára Černá, Denis Červená, Vojtěch Franče, Markéta Garai, Jitka Holasová, Michael Jettmar, Juanita Kansil, Pavel Karous, Vincent Klusák, Tereza Konrádová, Otto Kouwen, Zuzana Křičková, Dominik Lang, Martina Malinová, Sylvester Makov, minuskami (Magdalena Michlová), Johanna Nejedlová, Zuzana Nott, Ela Plíhalová, Eliška Pomyjová, Elian Poslední, Marie-Luisa Purkrábková, Milan Salák, Alex Sihlesk*, Tereza Stejskalová, Magda Šipka, Monika Špoluvá, Jan Těsnohlídek, Adam Tománek, Kateř Tureček, Jen Tyl, Denisa Václavová, Tereza Vandrovcová, Klára Vavříková, Klára Vlasáková, Iva Voldánová, Miloslav Vorlíček a Lenka Vrbová.

Admission to the event is free. The event will be held in Czech language.

* * *

Událost vzniká za podpory Ministerstva kultury České republiky a Hlavím městem Praha.

1 iu verejne slyseni online 010
1 07 iu verejne slyseni online 029
04 iu verejne slyseni online 021
2 05 iu verejne slyseni online 008
06 iu verejne slyseni online 031
1 iu3 verejne slyseni online 004
1 iu2 verejne slyseni online 024
10 iu verejne slyseni online 019
12 iu verejne slyseni online 014
11 7iu verejne slyseni online 032
14 iu verejne slyseni online 034
17 iu verejne slyseni online 030
19 iu verejne slyseni online 081
18 iu verejne slyseni online 045
22 iu verejne slyseni online 053
20 iu verejne slyseni online 075
23 iu verejne slyseni online 074
21 iu verejne slyseni online 057
24 iu verejne slyseni online 027
25 iu verejne slyseni online 042
27 iu verejne slyseni online 072
28 iu verejne slyseni online 041
29 iu verejne slyseni online 066
28 iu verejne slyseni online 062
Iu verejne slyseni online 061
30 iu verejne slyseni online 012
31 iu verejne slyseni online 016
Iu verejne slyseni online 083
Foto: Karolína Matušková
1 iu verejne slyseni online 010
1 07 iu verejne slyseni online 029
04 iu verejne slyseni online 021
2 05 iu verejne slyseni online 008
06 iu verejne slyseni online 031
1 iu3 verejne slyseni online 004
1 iu2 verejne slyseni online 024
10 iu verejne slyseni online 019
12 iu verejne slyseni online 014
11 7iu verejne slyseni online 032
14 iu verejne slyseni online 034
17 iu verejne slyseni online 030
19 iu verejne slyseni online 081
18 iu verejne slyseni online 045
22 iu verejne slyseni online 053
20 iu verejne slyseni online 075
23 iu verejne slyseni online 074
21 iu verejne slyseni online 057
24 iu verejne slyseni online 027
25 iu verejne slyseni online 042
27 iu verejne slyseni online 072
28 iu verejne slyseni online 041
29 iu verejne slyseni online 066
28 iu verejne slyseni online 062
Iu verejne slyseni online 061
30 iu verejne slyseni online 012
31 iu verejne slyseni online 016
Iu verejne slyseni online 083
Photo: Karolína Matušková

Předchozí akce

Past events