SBÍRKA PRO JEDLÝ LES

LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění pořádá sbírku na výsadbu jedlého lesa. Vaším příspěvkem pomůžete k zakoupení a zasazení stromů a keřů, které porostou na sdíleném lučním a lesním pozemku a ponesou ovoce a plody pro lidi, zvířata, hmyz a všechny, kteří les navštěvují. Na základě permakulturního designu jsme připravili podrobný seznam sazenic. Můžete si vybrat, které stromy a keře podpoříte, a přijít se na ně podívat při některé z budoucích akcí LESa.

COLLECTION FOR EDIBLE FOREST

WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art organizes a collection for planting edible forest. With your contribution, you will help to purchase and plant trees and shrubs that will grow on shared meadow and forest land and bear fruits and berries for people, animals, insects, and everyone who visits the forest. You can choose which trees and shrubs to support and come and see them at one of the future WOODS events.

––––––––––––––––––––
PŘISPĚT MŮŽETE ZDE
––––––––––––––––––––

Sbírka je zprostředkována přes portál Darujme.cz.

––––––––––––––––––––
YOU CAN CONTRIBUTE HERE
––––––––––––––––––––

The collection is mediated through the portal Darujme.cz.

Váš příspěvek použijeme k nákupu sazenic ovocných stromů a keřů.

Např.:
Ořešák Mars – 250 Kč
Jabloň Punčové Hedvábče – 500 Kč
Hrušeň Děkanka + Třešeň Kaštánka + Meruňka Leskorka + Rakytník řešetlákový – 825 Kč
Moruše + Dřín obecný + Hloh tečkovaný + Jeřáb granátový + Mišpule velkoplodá + Oskeruše domácí – 1760 Kč

WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art is a place connecting art practice, research, farming, activism, and relaxation. A forest and meadow plots with an area of 2.8 ha were purchased for community purposes in the village of Hnátnice in the Orlické (Eagle) Mountains in 2019.

We aim to create a sustainable, biodiverse forest as a friendly habitat for different life forms: from microorganisms, bacteria, plants, mushrooms, animals all the way to humans. In the forest, we will draw on the interconnected formats of work, education and academic and artistic reflection and imagination to address the questions concerning the future life on the planet we have damaged.

Your contribution will be used for the purchase of edible fruit trees and shrubs.

O PROJEKTU

LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění je místo spojující tvorbu, výzkum, zemědělskou práci, aktivismus a odpočinek. S představou sdílení a společného rozvíjení byl pro tyto účely v roce 2019 zakoupen lesní a luční pozemek o rozloze 2,8 ha v obci Hnátnice v Orlických horách. Záměrem společenství je vytvořit udržitelný bio-diverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života od mikroorganismů, bakterií, rostlin, hub, živočichů až po člověka. Postupně zde vzniká hospodářství a zahrada založené na permakulturních principech, ubytovací zázemí pro dlouhodobé i krátkodobé rezidence a celoroční program vzdělávacích a kulturních akcí.  

Projekt aktivně reaguje na změnu klimatu a s ní spojené zrychlující se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny, půdy, postupujícího sucha a vymírání drobných živočichů a na potřebu udržet zdravý vztah krajiny a lidí, kteří ji užívají. Uskutečňuje se na permakulturních principech, využívá udržitelné formy zemědělství, lesnictví a vodohospodářství a zahrnuje témata migrace, výživy, psychologie, zdraví, inteligence živočichů, rostlin a hub, rezistence a sdílení. 

Chtěli bychom postupně měnit způsoby využívání krajiny k zemědělství, lesnictví a volnočasovým aktivitám k více provázanému vztahu krajiny a člověka v něm. Chceme společně sdílet nové poznatky o udržitelném hospodaření a existenci v krajině a podnítit vznik podobných aktivit, které by mohly v budoucnosti čelit monokulturní průmyslové degradaci nejen naší krajiny, ale i planety. Navíc v době nastupujícího sucha bude nutné přehodnotit způsoby zacházení s krajinou a uvědomit si důsledky spojené s půdní erozí, vymíráním hmyzu, ptactva, drobných savců atp., které nakonec ovlivňují i zdraví nás, lidí. Permakulturní a etické principy zacházení s krajinou ale chceme přenášet do umělecké a kulturní oblasti a celého životního stylu. Sdílením a spoluprací místní a umělecké komunity chceme bojovat proti dělení krajiny podle územního katastru a proti ztrátě diverzity planetární, půdní a střevní flóry i fauny. Chceme tak činit prostřednictvím aktivní péče o krajinu, akademickými výzkumy, společnými akcemi nejrůznějšího druhu a zaměření, od komunitních po veřejné.

PROGRAM

BUDOUCÍ
– vytvoření jedlého lesa pod vedením lektorky Akademie permakultury Denisy Tomáškové, říjen 2020 – březen 2021
– realizace permakulturního designu
– umělecké a vzdělávací akce: rezidence, sympozia, permakulturní kurzy, 5P setkání, ochrana zvířat, knihovna

Permakulturni%20design
Návrh permakulturního designu
Permakulturni%20design
Permaculture design

MINULÝ
– permakulturní kurz Jedlý les a hospodaření s vodou, 18. – 19. 5. 2019
– sympozium JSME LES: O inteligenci rostlin a mezidruhové komunikaci zabývající se lesem jako komunikujícím a spolupracujícím společenstvím organismů různých druhů, 26. – 28. 7. 2019
– film JSME LES: O inteligenci rostlin a mezidruhové komunikaci
Kurz pokročilého permakulturního designu, 19. – 23. 6. 2020
– sympozium Vzdoruj jako les zaměřené na možnosti obrany půdy, půdních a krajinných společenství a občanského aktivismu v době klimatické nouze, 31. 7. – 2. 8. 2020
– vrt studny a založení pastviny pro kozy a ovce, červen – červenec 2020
otevřené záchrany zvířat, od 2018

SPOLEČENSTVÍ
Komunitní projekt LES byl iniciován spolkem Are a Institutem úzkosti. Na jeho realizaci se také podílejí umělci, ekologové, aktivisté, odborníci z Akademie permakultury, místní obyvatelé, členové sdružení Žijeme spolu v Orlických horách, spolek Bubahof a prostor Ovenecká 33.

Současný realizační tým
Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, Nela Klajbanová, Eva Koťátková, Dita Lamačová, Tereza Porybná

Společenství LES
Terézia Belčáková, Václav Belčák, Jana a Jakub Adamcovi, Lenka Vítková, Ondřej Vinš, Václav Girsa, Jiří Kovanda, David Fesl, Marie Lukáčová, Filip Kraus, Dominik Lang, Eva Koťátková, Anna Ročňová, Jan Boháč, Lucie Rosenfeldová, Matěj Pavlík, Jakub Červenka, Tereza Porybná, Borbarla Soos, Teresa Castro, Kateřina Svatoňová, Atanasios Iliopulos, Barbora Kleinhamplová, Vít Lesák, Adéla Sobotková, Noemi Purkrábková, Jiří Sirůček, David Střeleček, Denisa Langrová, Jonáš Richter, Ruta Putramentaite, Dita Lamačová, Nela Klajbanová, Markus Selg, Edith Jeřábková, Zuzana Blochová, Gabriel Baharlia, Mariana Serranová, Andrea a Marek Medunovi, Pavlína a Mirek Verbíkovi, Marcela a Jiří Musilovi, Vojtěch Novák, Daniela a Linda Dostálkovy, Nadja Argyropoulou, Linda Hauerová, Tatiana Nikulina, Kristina Fingerland, Olbram Pavlíček, Martin Zet, Markéta Lisá, Filip Cenek, Jan Kolský, Monika Krobová, Petr Vyhnálek, Denisa Tomášková, Nicolas Prokop, Jakob Ráček

Společenství LES je otevřená skupina lidí. Pokud máte zájem o vstup do společenství, kontaktujte nás na emailu les@are-events.org.

PODĚKOVÁNÍ A PODPORA
Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, společnost GTL, Atanasios Iliopulos, SolidSun, Emblem Hotel

KONTAKT
les@are-events.org
tel: +420 724 349 167 (Nela Klajbanová)
Facebook

LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění
Luční pozemek u obce Písečná, Ústí nad Orlicí
Souřadnice pozemku:
Louka 50.027355, 16.462956
Les 50.027306, 16.461111

Předchozí akce

Past events