Příměstský tábor pro děti: Zahrada jako svět, svět jako zahrada

Srdečně vás zveme k účasti na příměstském táboře, v rámci kterého budeme společně zkoumat zahradu Kafkova ateliéru v Praze 6 - Dejvicích a vytvářet o ní zprávu.

17.—21.7.2023
pondělí-pátek: 9 - 16.30 hodin
Kafkárna; Buštěhradská 5, Praha 6 - Střešovice
Doporučená cena: 3.500,- Kč *

Iu tabor
Grafika: Žofia Fodorová

Příměstský tábor pro děti Zahrada jako svět, svět jako zahrada

Srdečně vás zveme k účasti na příměstském táboře, v rámci kterého budeme společně zkoumat zahradu Kafkova ateliéru v Praze 6 - Dejvicích a vytvářet o ní zprávu.

17.—21.7.2023
pondělí-pátek: 9 - 16.30 hodin
Kafkárna; Buštěhradská 5, Praha 6 - Střešovice
Doporučená cena: 3.500,- Kč *

Iu tabor
Grafika: Žofia Fodorová

Zahrada skrývá různé příběhy, vrstvy a tajemství. K jejich rozečtení je zapotřebí snít v noci i za dne, vstupovat do komunikace se zvířaty, rostlinami, houbami, sochami a dalšími obyvateli zahrady, kteří se mohou stát našimi spojenci, nabízet pomoc nebo péči těm, kteří to potřebují. Za to nám zahrada umožní stát se dočasně někým jiným a/nebo naopak sebou samým a fungovat se jmény a identitami, které nám vyhovují.

Během tábora oživíme meteorologickou stanici, která měří emocionální teplotu města a těch, kteří v něm žijí. Každý den nám zahrada zanechá stopy a zprávy a my jí budeme odpovídat: Budeme vyprávět příběhy, nořit ruce do hlíny, vytvářet příbytky pro zvířata i duchy zahrady, aktivovat a trénovat nevyužívané smysly a vnímat více sebe i druhé. Některé z kresebných nebo textových výstupů se objeví také v podzimním čísle dětského pracovního sešitu Krunýř, který se věnuje reportážím právě o této pozoruhodné zahradě.

* * *

Strava: Zajišťujeme oběd a odpolední svačinu.

Výtvarné pomůcky a materiály na místě.

Lektorky: Magda Jiřička Stojowska a tým Institutu úzkosti.

Lokace: Kafkárna - CENTRUM PRO UMĚNÍ A EKOLOGII UMPRUM je sto let starý sochařský ateliér na pražské Ořechovce, který vznikl pro Bohumila Kafku a jeho monumentální realizace, především sochu Jana Žižky na pražský Vítkov. Od 90. Let je dramaturgii a správě studentstva a vedení sochařského ateliéru pražské UMPRUM a v roce 2021 se začal prostor otevírat veřejnosti a postupně se zde začal definovat program, ve kterém se prolíná ekologie a umění.

*
Doporučená cena:
3.500,-Kč/dítě. Sleva pro samoživitelky*e 15% a pro druhé dítě 15%.
Možnost využití příspěvku 800,-Kč/dítě pro obyvatelstvo Prahy 5 a 6 z programu Šestka táborová. Registrujte se na:
moje.aktivnimesto.cz/registrace/uzivatel.
Po registraci Vám přijdou do mailu přihlašovací údaje. Po přihlášení se podíváte do nabídky příspěvků, kde najdete příspěvky na letní tábory.

Prosím, registrujte na našem táboru vaše děti na tábor prostřednictvím emailu na: institutuzkosti@gmail.com

V případě dotazů nás kontaktuje 🙂

Těšíme se!

* * *

Událost je podpořena Ministerstvem Kultury České republiky, Hl. městem Praha a Městskou částí Prahy 6.

The garden hides different stories, layers and secrets. To unravel them we need to dream by night and by day, to enter into communication with the animals, plants, mushrooms, statues and other inhabitants of the garden who can become our allies, offering help or care to those in need. In return, the garden will allow us to temporarily become someone else and/or, conversely, ourselves, and to function with names and identities that suit us.

During the camp, we will bring to life a weather station that measures the emotional temperature of the city and those who live there. Each day, the garden will leave clues and messages for us to respond to: we will tell stories, dig our hands into the dirt, create dwellings for the animals and spirits of the garden, activate and train unused senses, and become more aware of ourselves and others. Some of the drawing or text-based outputs will also appear in the autumn issue of the children's workbook, Krunýř, which is dedicated to reporting on this remarkable garden.

* * *

Meals: we provide lunch and afternoon snacks.

Art supplies and materials on site.

Magda Jiřička Stojowska and the Anxiety Institute team.

Location: Since the 1990s, the dramaturgy and administration of the students and the management of the sculpture studio of the Prague UMPRUM, and in 2021 the space began to open to the public and gradually defined a program in which ecology and art intertwine.

Recommended price: 3.500,-CZK / child. Discount of 15% for single mothers and of 15% for the second child. The contribution of 800,-CZK / child can be applied for the residents of Prague 5 and 6 thanks to the programm of the Prague 6 project "Camps of the 6" (Šestka táborová). Find out more abt the contribution and register :

After registration you will receive login details in your email. After logging in, you will see the donation menu where you will find the summer camp donations.

* * *
Please register your children for our camp by emailing: institutuzkosti@gmail.com

Contact us if you have any questions 🙂

We look forward to hearing from you!

* * *

The event is supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague and the Municipal District of Prague 6.

Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 001
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 008
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 007
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 011
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 041
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 042
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 046
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 047
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 004
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 029
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 027
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 018
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 061
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 059
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 051
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 058
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 060
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 070
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 065
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 064
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 074
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 083
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 086
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 088
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 106
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 097
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 103
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 093
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 112
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 108
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 092
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 034
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 138
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 140
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 155
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 156
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 158
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 164
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 161
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 159
Foto: Barbora Kleinhamplová, Markéta Slaná, Ida Tausch
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 001
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 008
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 007
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 011
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 041
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 042
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 046
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 047
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 004
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 029
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 027
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 018
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 061
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 059
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 051
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 058
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 060
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 070
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 065
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 064
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 074
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 083
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 086
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 088
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 106
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 097
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 103
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 093
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 112
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 108
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 092
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 034
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 138
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 140
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 155
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 156
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 158
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 164
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 161
Primestsky%20tabor%20iu%20na%20kafkarne 159
Photo: Barbora Kleinhamplová, Markéta Slaná, Ida Tausch

Předchozí akce

Past events