1. díl – Nevzdělavatelná

četba na pokračování s Dášou Filípkovou

1.%20dil obrazek
Dagmar Filípková, Zámek Faber-Castell, 2017

Episode 1 – Uneducable

Reading with Dáša Filípková

1.%20dil obrazek
Dagmar Filípková, Faber-Castell Castle, 2017

„Byla sobota. A já jsem nevěděla co mám dělat a tak jsem šla ven s panenkou, která mluvila. S kočárkem malým. A taky k tý paní Benákový, co jí potkáváme s tou Maruškou, to je její dcera. A tak jsem chodila k tý paní Benákový do bytu. Ale ona nebyla doma. Byl doma jen pan Benák a ten se na mě zlobil, že zvoním jak na poplach...“

“It was Saturday. I had nothing to do, so I took my talking doll and went outside. Also with my small pram. And maybe to drop by this Mrs. Benáková’s flat, whom we always ran into, with her daughter Maruška. That's how I started coming to this Mrs. Benáková’s place. But she wasn’t there. Just Mr. Benák who scolded me for ringing like I wanted to wake the dead…“

Dagmar Filípková (nar. 1960) je malířka, herečka, uklízečka a učitelka výtvarné výchovy. Během posledního desetiletí Filípková pracovala na sérii nepublikovaných autobiografických knih, které sama označuje za deníky. V těchto denících barvitě líčí vzpomínky na dětství prožité v dobách komunismu. Její texty psané z pohledu ženy s nálepkou „mentálního postižení“ představují vzácný a zásadní kamínek do mozaiky dosud neodvyprávěné historie.

Filípkové zápisky se vyznačují odzbrojující upřímností. Prostřednictvím detailního popisu všedního života rozvíjí příběh své rodiny. Každý den začíná tím, že se ji otec bezvýsledně snaží vzbudit. Matka je podle všeho přirostlá k televizi. Autobus pokaždé přijíždí pozdě. Budova školy prochází nikdy nekončící rekonstrukcí a do toho se čas od času schází státní komise, aby prodiskutovala, je-li Filípková takzvaně vzdělavatelná, nebo ne. Tuto surreálnou skutečnost Filípková přesto dokáže prodchnout humorem a empatií.

Nejvýraznějším tématem jejích deníků jsou vztahy a škola. Protože se Filípková nové věci učí po svém, často se ocitá v pozici vyvrhele, je trestána nebo přehlížena. A zatímco na nás chrlí jednu příhodu za druhou, nemůžeme se ubránit pochybnostem nad fungováním našich formálních i neformálních systémů vzdělávání a péče. V tomto ohledu jsou texty Filípkové vskutku geniální.

Další informace o Dagmar Filípkové a její tvorbě
works.io/dagmar-filipkova
Další informace o projektu Artist Statement a spolku Barvolam
barvolam.cz

Koncept: Dagmar Filípková a Alma Lily Rayner
Napsala a načetla: Dagmar Filípková
Nahrál: Mr. Wombat
Hudba a zvuk: Jonáš Richter
Trailer: Ivan Svoboda

Podcast vznikl v rámci projektu Artist Statement, neziskového spolku Barvolam, který podporuje umělce s nálepkou „mentálního postižení“.

Projekt probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a Prahy 7.

Podcast vychází jednou měsíčně v českém jazyce.

Dagmar Filípková (b.1960) is a painter, a theater actress, a cleaner and an art teacher. During the last decade, Filípková has written a collection of autobiographical (unpublished) books, attributed by her as diaries. In the diaries, she vividly describes memories from her childhood in the communist era. Her work offers a rare and crucial piece of unspoken history from the perspective of a woman labeled with a “mental disability”.

Filípková’s writing is remarkably honest. Through focusing on everyday details, she unfolds the story of her family. Each day starts with her father struggling to wake her up. Her mother is apparently attached to the TV screen. The bus seems to be unavoidably late. The school is under an endless reconstruction while a state committee occasionally meets to discuss whether or not Filípková is so-called educable. It is a surreal reality yet Filípková manages to fulfil it with humor and empathy.

Relationships and education are the most prominent themes of the diaries. Since Filípková has her own unique way to learn new things, she often finds herself outcast, punished or simply dismissed. As she pours one anecdote after the other, we are bound to question our formal as well as informal education and care systems. In this sense, Filípková’s writing is truly brilliant.

More information about Dagmar Filípková and her work can be found here:
works.io/dagmar-filipkova
More information about Artist Statement and Barvolam can be found here:
barvolam.cz

Concept: Dagmar Filípková and Alma Lily Rayner
Written and read by Dagmar Filípková
Recorded by Mr. Wombat
Music and sound: Jonáš Richter
Trailer: Ivan Svoboda

The podcast was created within the project Artist Statement of Barvolam, a nonprofit organization supporting artists labeled with “mental disabilities”.

The podcast is released monthly in Czech language.

Trailer: Ivan Svoboda

Trailer: Ivan Svoboda

Předchozí akce

Past events