V ateliéru s Mluvícími stroji Lukáše Palečka

Podívejte se na druhý videomedailonek výtvarného a zvukového tvůce Lukáše Palečka, který ukazuje jeho pracovní prostředí ve Výtvarném ateliéru radostné tvorby.

Nahled

In the studio with Lukáš Paleček's Talking Machines

Watch the second video documentary about artist Lukáš Paleček presents his place for creation in the Studio of Joyful Practice (Výtvarný ateliér radostné tvorby).

Nahled

Tentokrát se setkáváme s Lukášem Palečkem ve Výtvarném ateliéru radostné tvorby na Letné, kde Lukáš tvoří od roku 2012.

Pračka pere. Nevypouští sice vodu, ale buben se točí a pračka vydává hlasité zvuky, dokazující vnitřní pohyb. Hadice trčí do prostoru, čeká na zapojení. Množství kabelů se vlní prostorem jako neposedné zvíře: některé jeho části odpočívají na zemi, stočené na zadní části pračky, nebo se vydávají do prostoru. Několik strojů čeká na zapojení, nabízejí se návodem i tlačítkem ke spuštění.

Lukáš Paleček je autorem performancí, v nichž propůjčuje svůj hlas různým věcem a spotřebičům, které tak znovu uvádí do chodu. Zajímají ho staré přístroje, jako jsou pračky Romo a Tatramat nebo rádia a magnetofony značky Tesla. Z nalezených součástek sestavuje svoje vlastní přístroje. Kreslí jejich anatomii pomocí pastelek, fixů nebo propisek na malých formátech, jejichž charakter se podobá spíš rentgenovým snímkům, které přinášejí zprávu o stavu vnitřku těchto strojů.

Lukáš stroje pozoruje, poslouchá, napodobuje a učí se jejich řeč. Rozšiřuje i maže tak svůj vlastní playlist. Stroje mu, zdá se, umožňují obohatit vlastní výrazové prostředky, rozšířit možnosti vlastní řeči: řeč strojů jako by skýtala možnosti přímějšího emocionálního vyjádření a kompenzovala to, v čem může být lidský jazyk limitující. Svoje performance realizuje často nečekaně, v reakci na konkrétní situaci, nápad, impuls. Svoje vystoupení inscenuje jako režisér/choreograf a současně v nich hraje hlavní úlohu. Rozestavuje diváky v prostoru, sugeruje jim konkrétní pozici, roli, kterou mají hrát v dané situaci. Pro Lukáše je podstatné momentální napojení a prožívání, intenzita právě probíhající situace. Je důležité, že pračka pere, že je stroj v chodu a vydává zvuky a přináší tak důkazy o svém fungování.

Lukáš Paleček (nar. 1977) žije a pracuje v Praze. Od roku 2013 vytváří své práce – kresby, objekty a zvukové performance ve Výtvarném ateliéru radostné tvorby v Praze 7 na Letné, tvůrčí dílně, která je zaměřena na podporu tzv. „spontánní tvorby“. Lukáš se účastnil několika skupinových výstav, které Ateliér pořádal, mimo jiné v Kampusu Hybernská, Centru současného umění DOX nebo v galerii NOD. V roce 2019 proběhla jeho samostatná výstava s názvem Romo pračka pere okurky v galerii Jelení v Praze.

***

Mluvící stroje Lukáše Palečka, živý archiv performativních a zvukových děl Lukáše Palečka, vzniká ve spolupráci se spolkem Barvolam z.s., který nabízí podporu neurodiverzním umělkyním a umělcům.

Mluvící Stroje Lukáše Palečka: V ateliéru
Dramaturgie: Eva Koťátková
Produkce: Ida Tausch
Kamera a video: Ivan Svoboda (Artyčok TV)
Spolupráce: Alma Lily Rainer, Barvolam, Jonáš Richter, Tereza Tomková
Institut úzkosti, 2022

Projekt je finančně podpořen Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury ČR a Fondy EHP.

We meet with Lukáš Paleček at the Studio of Joyful Practice (Výtvarný ateliér radostné tvorby) at Prague 7, where Lukáš works on his artwork since 2013.

Washing machine. It does not discharge water, but the drum spins and the washing machine makes loud noises, showing internal movement. The hose is sticking out into the space, waiting to be plugged in. A multitude of cables ripple through the space like a restless animal: some parts rest on the floor, curled up at the back of the washing machine, or make their way into the space. Several machines are waiting to be plugged in, offering instructions and a button to start them.

Lukáš Paleček is the author of drawings, objects, performances and audio compositions in which he lends his voice to various objects and machines. He is interested in old instruments such as Romo and Tatramat washing machines, or Tesla radios and cassette players. Lukáš collects machines: he finds them or is given them by acquaintances who are aware of his interest.

Lukáš Paleček (born 1977) lives and works in Prague. Since 2013 he has been creating his artworks – drawings, objects and audio performances in the Radostná Tvorba Studio in Letná, Prague 7, a creative studio focusing on support for “spontaneous art”. Lukáš has taken part in several group exhibitions held by the Studio, including at the Kampus Hybernská, the DOX Centre for Contemporary Art or the NOD gallery. In 2019 he held an independent exhibition entitled Romo Washing Machine Washes Cucumbers in the Jelení Gallery, part of the Center for Contemporary Arts Prague.

The project Talking Machines, a living archive of the performative and audio works of Lukáš Paleček, has been systematically documented in collaboration and financial support of the non-profit organization Barvolam, that offers support for neurodiverse artists. Other collaborations on the Talkings Machines project include Ivan Svoboda (Artyčok.TV), Alma Lily Rainer and Jonáš Richter.

***

Lukáš Paleček's Talking Machines, a living archive of Lukáš Paleček's performative and sound works, is produced in collaboration with Barvolam, an association that offers support to neurodiverse artists.

Talking Machines of Lukáš Paleček: In The Studio
Dramaturgy: Eva Koťátková
Production: Ida Tausch
Camera: Ivan Svoboda (Artyčok TV)
Collaborations: Alma Lily Rainer, Barvolam, Jonáš Richter, Tereza Tomková
Institute of Anxiety, 2022

The project is supported by the City Hall and the Ministry of Culture of the Czech Republic and the EEA Grants.

V Ateliéru s Mluvícími stroji Lukáše Palečka. Ivan Svoboda, 2022.

V Ateliéru s Mluvícími stroji Lukáše Palečka. Ivan Svoboda, 2022.

Předchozí akce

Past events