Doma s mluvícími stroji Lukáše Palečka. Video

První ze série videí o umělci Lukáši Palečkovi a jeho Mluvících strojích.

Iu ai presents trailer.00 08 11 10.still017
Snímek z videa "Doma", 2022, od Ivana Svobody.

At home with Talking Machnes of Lukáš Paleček's. Video.

The first videodocumentary about the artist Lukáš Paleček.

Iu ai presents trailer.00 08 11 10.still017
Snímek z videa "Doma", 2022, od Ivana Svobody.

Přinášíme videomedailonek zvukového tvůce Lukáše Palečka, který přibližuje jeho uvažování a způsob práce, kterou systematicky dokumentujeme od roku 2019. První ze série videí o Lukášově tvorbě nás zavede k němu domů.

Lukáš Paleček je autorem performancí, v nichž propůjčuje svůj hlas různým věcem a spotřebičům, které tak znovu uvádí do chodu. Zajímají ho staré přístroje, jako jsou pračky Romo a Tatramat nebo rádia a magnetofony značky Tesla. Z nalezených součástek sestavuje svoje vlastní přístroje. Kreslí jejich anatomii pomocí pastelek, fixů nebo propisek na malých formátech, jejichž charakter se podobá spíš rentgenovým snímkům, které přinášejí zprávu o stavu vnitřku těchto strojů.

Lukáš stroje pozoruje, poslouchá, napodobuje a učí se jejich řeč. Rozšiřuje i maže tak svůj vlastní playlist. Stroje mu, zdá se, umožňují obohatit vlastní výrazové prostředky, rozšířit možnosti vlastní řeči: řeč strojů jako by skýtala možnosti přímějšího emocionálního vyjádření a kompenzovala to, v čem může být lidský jazyk limitující. Svoje performance realizuje často nečekaně, v reakci na konkrétní situaci, nápad, impuls. Svoje vystoupení inscenuje jako režisér/choreograf a současně v nich hraje hlavní úlohu. Rozestavuje diváky v prostoru, sugeruje jim konkrétní pozici, roli, kterou mají hrát v dané situaci. Pro Lukáše je podstatné momentální napojení a prožívání, intenzita právě probíhající situace. Je důležité, že pračka pere, že je stroj v chodu a vydává zvuky a přináší tak důkazy o svém fungování.

Mluvící stroje Lukáše Palečka, živý archiv performativních a zvukových děl Lukáše Palečka, vzniká ve spolupráci se spolkem Barvolam, který nabízí podporu neurodiverzním umělkyním a umělcům. Děkujeme za spolupráci a podporu.

Lukáš Paleček, (nar. 1977), žije a pracuje v Praze. Od roku 2013 vytváří své práce – kresby, objekty a zvukové performance v Ateliéru radostné tvorby v Praze 7 na Letné, tvůrčí dílně, která je zaměřena na podporu tzv. „spontánní tvorby“. Lukáš se účastnil několika skupinových výstav, které Ateliér pořádal, mimo jiné v Kampusu Hybernská, Centru současného umění DOX nebo v galerii NOD. V roce 2019 proběhla jeho samostatná výstava s názvem Romo pračka pere okurky v galerii Jelení v Praze.

Více o Lukášovi najdete v jeho portfoliu ZDE.

* * *

Mluvící Stroje Lukáše Palečka: Doma
Kamera a video: Ivan Svoboda (Artyčok TV)
Dramaturgie: Eva Koťátková
Produkce: Ida Tausch
Grafika: Tereza Tomková
Spolupráce: Alma Lily Rainer, Barvolam z.s, Jonáš Richter
Institut úzkosti
2022

Projekt je finančně podpořen Magistrátem hl. města Prahy, Ministerstvem kultury ČR a Fondy EHP.

A video documentary about artist Lukáš Paleček presents his thinking and way of working and brings us to Lukáš' home. This is the first of the video series about Lukáš' work, which we have been systematically documenting since 2019.

Lukáš Paleček is the author of drawings, objects, performances and audio compositions in which he lends his voice to various objects and machines. He is interested in old instruments such as Romo and Tatramat washing machines, or Tesla radios and cassette players. Lukáš collects machines: he finds them or is given them by acquaintances who are aware of his interest.

He shares his studio with his father, where each of them has his machines. Lukáš’ devices mostly no longer work or are only partially functional. On one shelf he has only parts, dismantled bodies of machines. Lukáš performs repairs on them, anatomical excursions. At other times he takes care of them with the aid of plastic pasteboard, making splints for them and fixing their fractures. Lukáš observes the machines, listens to them, imitates them and learns their language. He expands and deletes his own playlist. Nevertheless, he is not merely a human automaton – jukebox. Lukáš builds up his own repertoire, in which he explores the auditory manifestations of the machines he includes in it in minute detail. He thereby tests and trains his own sensitivity, his ability to mimic and engage, his memory. At the same time, however, it appears that the machines enable him to augment his own means of expression, to extend the possibilities of his own speech. The language of machines has somehow provided Lukáš with opportunities to express his emotions more directly, and compensated for the ways in which human language can be limiting.

Lukáš Paleček's Talking Machines, a living archive of performative and sound works, is produced in collaboration with Barvolam, an association that offers support to neurodiverse artists. Thanks for the collaboration and support.

Lukáš Paleček, (born 1977), lives and works in Prague. Since 2013 he has been creating his artworks – drawings, objects and audio performances in the Radostná Tvorba Studio in Letná, Prague 7, a creative studio focusing on support for “spontaneous art”. Lukáš has taken part in several group exhibitions held by the Studio, including at the Kampus Hybernská, the DOX Centre for Contemporary Art or the NOD gallery. In 2019 he held an independent exhibition entitled Romo Washing Machine Washes Cucumbers in the Jelení Gallery, part of the Center for Contemporary Arts Prague.

You can discover more about Lukáš and his work at his portfolio HERE.

* * *

Talking Machines of Lukáš Paleček: At Home
Camera and postproduction: Ivan Svoboda (Artyčok TV)
Dramaturgy: Eva Koťátková
Production: Ida Tausch
Collaborations: Alma Lily Rainer, Barvolam z.s., Jonáš Richter, Tereza Tomková
Institute of Anxiety, 2022

The project is supported by the City Hall and the Ministry of Culture of the Czech Republic and the EEA Grants.

Video "Doma", Ivan Svoboda, 2022.

Video "Doma", Ivan Svoboda, 2022.

Předchozí akce

Past events