Manuál kvíření jazyka českého: křest a diskuze 28.2.

Pojďte s námi diskutovat o možnostech nebinární češtiny k příležitosti vydání tištěného zinu Manuálu kvíření jazyka českého.

Kv%c3%ad%c5%99en%c3%ad%20pozv%c3%a1nka2%20(1)
Grafika: Jozef Mrva, Ilustrace: Eli Sočněva

Manual of the Czech Language Queering: zin launch & discussin 28.2.

Join us to discuss the possibilities of non-binary Czech on the occasion of the publication of the printed zine of the Manual of the Czech Lanugage Queering.

Kv%c3%ad%c5%99en%c3%ad%20pozv%c3%a1nka2%20(1)
Graphics: Jozef Mrva, Illustration: Eli Sočněva

Pravidla českého jazyka jsou komplexní a binarita jimi prorůstá. Jazyk nelze chápat staticky - podléhá vývoji, kterým jako společnost procházíme. Může stejně tak dobře vyčleňovat a reprodukovat nebo utvářet nové nerovnosti, jako generovat prostor pro všechny. Pokud češtinu používáme, spolupodílíme se na jejím vývoji a možné proměně.

Přijďte spolu s amerikanistkou Jamie Rose, lingvistkou Janou Valdrovou, překladatelem Toby Wehlem a za organizaci Trans*parent také s Matty Oaksem diskutovat o důležitých otázkách spojených s kvířením češtiny. Společně se pokusíme uchopit, jakým směrem se v současnosti vývoj kvíření češtiny ubírá a to nejen v queer kontextech a komunitách, ale i mimo ně.

Kam v současnosti směřuje kreativní práce s jazykem a s jakými problémy se v rámci experimentování s různými formami potýkáme? Jaké prostředky ke kvíření čestiny v současnosti máme k dispozici? Kde narážíme na limity struktury samotného českého jazyka? Počítají instituce s kvířením češtiny? A jak funguje strach z nových a nezvyklých forem a jak s ním pracovat?

* Po diskuzi proběhne křest zinu Manuálu kvíření, který bude na místě k prodeji za zvýhodněnou cenu 100,- Kč.

Autorský tým tvoří Jamie Rose, Jana Valdrová, Tiby Wehle a Singularis. Naším společným přáním je, aby tento manuál sloužil jako prostředek k rozhýbávání stojatých vod, ve kterých se čeština pohybuje, a posloužil jako další malý krůček na cestě k postupnému opouštění pozice strážce binárního vnímání světa.

* Začátek diskuze 19:00 v prostoru galerie Petrohradská (místnost za kavárnou)
* Konec 21 : 00
Na místě bude k dispozici zdarma drobné občerstvení a širší nabídka občerstvení k zakoupení přímo v kavárně.

Obsah Manuálu kvíření v elektronické podobě najdete zde: bit.ly/manual-kvireni-cestiny

Manuál vyšel za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a hl. města Praha.

Pravidla českého jazyka jsou komplexní a binarita jimi prorůstá. Jazyk nelze chápat staticky - podléhá vývoji, kterým jako společnost procházíme. Může stejně tak dobře vyčleňovat a reprodukovat nebo utvářet nové nerovnosti, jako generovat prostor pro všechny. Pokud češtinu používáme, spolupodílíme se na jejím vývoji a možné proměně.

Přijďte spolu s amerikanistkou Jamie Rose, lingvistkou Janou Valdrovou, překladatelem Toby Wehlem a za organizaci Trans*parent také s Matty Oaksem diskutovat o důležitých otázkách spojených s kvířením češtiny. Společně se pokusíme uchopit, jakým směrem se v současnosti vývoj kvíření češtiny ubírá a to nejen v queer kontextech a komunitách, ale i mimo ně.

Kam v současnosti směřuje kreativní práce s jazykem a s jakými problémy se v rámci experimentování s různými formami potýkáme? Jaké prostředky ke kvíření čestiny v současnosti máme k dispozici? Kde narážíme na limity struktury samotného českého jazyka? Počítají instituce s kvířením češtiny? A jak funguje strach z nových a nezvyklých forem a jak s ním pracovat?

* Po diskuzi proběhne křest zinu Manuálu kvíření, který bude na místě k prodeji za zvýhodněnou cenu 100,- Kč.

Autorský tým tvoří Jamie Rose, Jana Valdrová, Tiby Wehle a Singularis. Naším společným přáním je, aby tento manuál sloužil jako prostředek k rozhýbávání stojatých vod, ve kterých se čeština pohybuje, a posloužil jako další malý krůček na cestě k postupnému opouštění pozice strážce binárního vnímání světa.

* Začátek diskuze 19:00 v prostoru galerie Petrohradská (místnost za kavárnou)
* Konec 21 : 00
Na místě bude k dispozici zdarma drobné občerstvení a širší nabídka občerstvení k zakoupení přímo v kavárně.

Obsah Manuálu kvíření v elektronické podobě najdete zde: bit.ly/manual-kvireni-cestiny

Předchozí akce

Past events