IÚ & FUTUROPOLIS: Letní škola kritické pedagogiky (2.ročník)

336892213 1608191126316102 236668985675786452 n

AI & FUTUROPOLIS: Summer School of Critical Pedagogy (2nd Year)

336892213 1608191126316102 236668985675786452 n

Chceme si společně klást otázku po tom, pro jaký svět škola vzdělává a pro jaký by vzdělávat měla.

Přejeme si společně tvořit kritickou pedagogiku; propojovat aktuální témata a zkušenosti studujících do výuky a rozvíjet demokratické přístupy (nejen) na školách. Přejeme si, aby se škola stala místem setkání a společného přemýšlení nad současnou podobou školy, vzdělávání a možnostmi proměny.

Letní školu pořádá projekt Futuropolis, ve kterém se spojuje Institut úzkosti a NaZemi.

Letošní letní školu věnujeme jádru kritické pedagogiky a naší (společné) zkušenosti s kritickou pedagogikou. Těšit se můžeme na přístupy, inspiraci a zkušenosti z berlínského institutu Paula Freireho. Chceme tak prohlubovat naše společné porozumění i hledat možné podoby kritické pedagogiky skrze společnou zkušenost. Přejeme si také nadále tvořit a posilovat síť kriticky vyučujících a tak letní škola bude sloužit i k hledání společných misí a vizí.

Přihlašování možné ZDE.

Together we wish to create a critical pedagogy; to link current topics and learners' experiences into teaching and to develop democratic approaches (not only) in schools. We wish the school to become a place to meet and think together about the current shape of schools, education and possibilities for change.

The summer school is organised by the Futuropolis project, which brings together the teams of the Institute of Anxiety and NaZemi.

This year's summer school is dedicated to the core of critical pedagogy and our (shared) experience of critical pedagogy. We look forward to approaches, inspiration and experiences from the Paul Freire Institute in Berlin. In this way, we want to deepen our common understanding as well as to search for possible forms of critical pedagogy through shared experience. We also wish to continue to create and strengthen a network of critical educators, so that the summer school will also serve to find common missions and visions.

The summer school is hled in Czech language only.

371106994 719324373525657 8862885318498764459 n
371103717 719323783525716 7468118890702176435 n
371102666 719323760192385 1890066642852504540 n
371087817 719324483525646 722110576960001935 n
372057278 719324396858988 989265547954632292 n
372002169 719323833525711 6868747812352849896 n
372004746 719324530192308 4973109178405324216 n
372849007 719324206859007 201001871093570670 n
372841413 719324453525649 4446055493784306409 n
372898676 719323770192384 4697149772220774531 n
371103610 719324423525652 4872230026751315422 n
372837091 719324333525661 1030407600570060032 n
372911528 719324570192304 5523183392405341836 n
371912780 719324513525643 8305744165554776458 n
372850620 719324606858967 4013725417487002351 n
372911075 719324323525662 3097828277390266401 n
Foto: Barbora Kleinhamplová, Eliška Hanzlová, Míša Vodáková
371106994 719324373525657 8862885318498764459 n
371103717 719323783525716 7468118890702176435 n
371102666 719323760192385 1890066642852504540 n
371087817 719324483525646 722110576960001935 n
372057278 719324396858988 989265547954632292 n
372002169 719323833525711 6868747812352849896 n
372004746 719324530192308 4973109178405324216 n
372849007 719324206859007 201001871093570670 n
372841413 719324453525649 4446055493784306409 n
372898676 719323770192384 4697149772220774531 n
371103610 719324423525652 4872230026751315422 n
372837091 719324333525661 1030407600570060032 n
372911528 719324570192304 5523183392405341836 n
371912780 719324513525643 8305744165554776458 n
372850620 719324606858967 4013725417487002351 n
372911075 719324323525662 3097828277390266401 n
Photo: Barbora Kleinhamplová, Eliška Hanzlová, Míša Vodáková

Předchozí akce

Past events