IÚ & FUTUROPOLIS: Letní škola kritické pedagogiky (2.ročník)

336892213 1608191126316102 236668985675786452 n

AI & FUTUROPOLIS: Summer School of Critical Pedagogy (2nd Year)

336892213 1608191126316102 236668985675786452 n

Chceme si společně klást otázku po tom, pro jaký svět škola vzdělává a pro jaký by vzdělávat měla.

Přejeme si společně tvořit kritickou pedagogiku; propojovat aktuální témata a zkušenosti studujících do výuky a rozvíjet demokratické přístupy (nejen) na školách. Přejeme si, aby se škola stala místem setkání a společného přemýšlení nad současnou podobou školy, vzdělávání a možnostmi proměny.

Letní školu pořádá projekt Futuropolis, ve kterém se spojuje Institut úzkosti a NaZemi.

Letošní letní školu věnujeme jádru kritické pedagogiky a naší (společné) zkušenosti s kritickou pedagogikou. Těšit se můžeme na přístupy, inspiraci a zkušenosti z berlínského institutu Paula Freireho. Chceme tak prohlubovat naše společné porozumění i hledat možné podoby kritické pedagogiky skrze společnou zkušenost. Přejeme si také nadále tvořit a posilovat síť kriticky vyučujících a tak letní škola bude sloužit i k hledání společných misí a vizí.

Přihlašování možné ZDE.

Together we wish to create a critical pedagogy; to link current topics and learners' experiences into teaching and to develop democratic approaches (not only) in schools. We wish the school to become a place to meet and think together about the current shape of schools, education and possibilities for change.

The summer school is organised by the Futuropolis project, which brings together the teams of the Institute of Anxiety and NaZemi.

This year's summer school is dedicated to the core of critical pedagogy and our (shared) experience of critical pedagogy. We look forward to approaches, inspiration and experiences from the Paul Freire Institute in Berlin. In this way, we want to deepen our common understanding as well as to search for possible forms of critical pedagogy through shared experience. We also wish to continue to create and strengthen a network of critical educators, so that the summer school will also serve to find common missions and visions.

The summer school is hled in Czech language only.

Předchozí akce

Past events