KVÍŘENÍ V LAVICI: Podpora studujících

Je tady 3. epizoda podscastu Terezy Markové tentorkát o konkrétních školních opatřeních pro queer studující.

3%20final
Marie Lukáčová

QUEERING AT THE SCHOOL DESK: Support for Queer Students

The 3rd episod of Tereza Marková's podcast is about specific school measures for queer students.

3%20final
Marie Lukáčová

3. díl: Podpora studujících
Minulou epizodu jsme zakončili*y tím, jak je ve škole pro LGBTQIA+ studující důležitá podpora. V této epizodě se dozvíte, co konkrétně mohou dalšího školy a pracující ve školách udělat pro to, aby byly bezpečnějším prostředím pro queer studující.

TRIGGER WARNING!!!
Dotkneme se tématu šikany.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří s Terezou a posluchači*kami Kvíření v lavici sdíleli*y své zkušenosti.

***

3rd episode: Support of the Queer Students
Last episode, we summoned how important support is for LGBTQIA+ students at school. In this episode, you'll learn specifically what else schools and school staff can do to be a safe environment for all of their queer students.

TRIGGER WARNING!!!
Dotkneme se tématu šikany.

Thanks to all the participants who shared their experiences with Tereza.

This podcast is in Czech only.

Poslouchejte také na poslechových platformách:
Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

***

“KVÍŘENÍ V LAVICI není výzkum, je to okénko, vhled do příběhů queer a trans dospívajících na našich českých školách.” autorka podcastu, Tereza Marková

Autorka podcastu Tereza Marková dává hlas queer studujícím a umožňuje jim mluvit o tom, jaké je pro ně fungovat v instituci, jako je škola — jaké jsou jejich zkušenosti s útlakem a omezenímy nebo naopak s příkladným přístupem, a kde vidí potenciál pro změnu? Čtyřdílný podcast KVÍŘENÍ V LAVICI tak funguje především jako podpora vyučujících na základních a středních školách.

Tereza Marková je queer psycholožka, psí máma a nadšená hráčka Dungeons and Dragons. Ve volném čase se mimo jiné věnuje také práci s queer a trans dospívajícími a podílela se na výzkumech zaměřených na LGBTQ tématiku a studující v českých školách.
Tereza je absolventkou bakalářského studijního programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku a navazujícího magisterského programu Psychologie. LGBTQ tématice se věnovala ve své bakalářské i diplomové práci. V současnosti pracuje jako psycholožka ve zdravotnictví a koordinuje volnočasový program Teenspace pro queer a trans dospívající.

Zvukový design je dílem hudební skladatelky a zvukové umělkyně Natálie Plevákové. Ve své tvorbě zkoumá kompoziční strategie v postdigitální situaci a věnuje se divadelní, AV tvorbě, zvukovému designu, ale též vytváření zvukových instalací. Působila také jako pedagožka na střední škole.

Podcast přinášíme společně s Futuropolis: Škola imaginace.

Podcast je součástí dlouhodobé série projektu KVÍŘENÍ, který je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

Poslouchejte také na poslechových platformách:
Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

***

“KVÍŘENÍ V LAVICI není výzkum, je to okénko, vhled do příběhů queer a trans dospívajících na našich českých školách.” autorka podcastu, Tereza Marková

Autorka podcastu Tereza Marková dává hlas queer studujícím a umožňuje jim mluvit o tom, jaké je pro ně fungovat v instituci, jako je škola — jaké jsou jejich zkušenosti s útlakem a omezenímy nebo naopak s příkladným přístupem, a kde vidí potenciál pro změnu? Čtyřdílný podcast KVÍŘENÍ V LAVICI tak funguje především jako podpora vyučujících na základních a středních školách.

Tereza Marková je queer psycholožka, psí máma a nadšená hráčka Dungeons and Dragons. Ve volném čase se mimo jiné věnuje také práci s queer a trans dospívajícími a podílela se na výzkumech zaměřených na LGBTQ tématiku a studující v českých školách.
Tereza je absolventkou bakalářského studijního programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku a navazujícího magisterského programu Psychologie. LGBTQ tématice se věnovala ve své bakalářské i diplomové práci. V současnosti pracuje jako psycholožka ve zdravotnictví a koordinuje volnočasový program Teenspace pro queer a trans dospívající.

Zvukový design je dílem hudební skladatelky a zvukové umělkyně Natálie Plevákové. Ve své tvorbě zkoumá kompoziční strategie v postdigitální situaci a věnuje se divadelní, AV tvorbě, zvukovému designu, ale též vytváření zvukových instalací. Působila také jako pedagožka na střední škole.

Podcast přinášíme společně s Futuropolis: Škola imaginace.

Podcast je součástí dlouhodobé série projektu KVÍŘENÍ, který je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

Předchozí akce

Past events