Kurz pokročilého permakulturního designu

Dscn0720

Advanced Permaculture Design Course

Dscn0720

19. – 23. 6. 2020
Lesní a luční pozemek mezi obcemi Hnátnice a Písečná, Orlické hory
mapa

LES – společenství pro pěstování, teorii a umění pořádá ve dnech 19. – 23. 6. 2020 kurz pokročilých dovedností v permakulturním designu s lektorkou Akademie permakultury Denisou Tomáškovou. Kurz se zaměří na praxi při řešení permakulturních projektů. V průběhu kurzu účastníci navrhnou konkrétní systém pro LES. Bude se pracovat na pozemcích o celkové rozloze cca 4 ha, které zahrnují trvalý travní porost a les a kde se rozvíjí komunitní projekt. Bude se proto zohledňovat funkce sdílení, praktický provoz, udržitelnost a „soběstačnost“ komunity a vzájemnost pěstování rostlin, chovu zvířat, umělecké, kulturní a vědecké praxe. Výsledný osazovací plán, který bude součástí designu, bude realizován na podzim tohoto roku.

Kurz je pořádán ve spolupráci s Akademií permakultury

19—23 June 2020
Forest and meadow plot between the villages of Hnátnice and Písečná, Orlické Mountains
map

WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art is organising a course of advanced skills in permaculture design with the lecturer of the Permaculture Academy Denisa Tomášková from 19 to 23 June 2020. The course will focus on practical solutions of permaculture projects. During the course, the participants will design a specific system for WOODS. They will work on land with a total area of approximately 4 ha, including permanent grassland and forest, where a community project is being developed. The function of sharing, practical operation, sustainability and “self-sufficiency” of the community as well as mutual plant cultivation, farming, artistic, cultural and scientific practices will therefore be considered. The final planting plan, which will be part of the design, will be implemented in the autumn of this year.

The course is organised in cooperation with the Permaculture Academy.

Předchozí akce

Past events

  • 03/06–18/06/2023

does not trust glasses