1.setkání dětské redakční rady KRUNÝŘ: Workshop pro děti

Chcete se podílet na příštím čísle dětského pracovního sešitu Krunýř?

Neděle 16. 4. 2023
11—15 hod
Kafkárna, Centrum pro umění a ekologii / UMPRUM
Buštěhradská 2
160 00 Praha 6

Krunyr plagata6 bp v3 oprava
Grafika: Žofia Fodorová, Ilustrace: Kristina Fingerland

1st meeting of the children's editorial board KRUNÝŘ (THE SHELL): Workshop for children

Would you like to contribute to the next issue of the children's workbook Krunýř (The Shell)?

11AM—3PM
Kafkárna, Center for Arts and Ecology / UMPRUM
Buštěhradská 2
160 00 Prague

Krunyr plagata6 bp v3 oprava
Graphics: Žofia Fodorová, Illustration: Kristina Fingerland

Chcete se podílet na příštím čísle dětského pracovního sešitu Krunýř?

Zajímá vás zahrada jako místo, kde se prolíná divoké a zdomácnělé nebo šlechtěné, svobodné a kontrolované, lidské, zvířecí, rostlinné, houbové nebo úplně jiné, mimo kategorie? Jak se z organismu zahrady můžeme učit o našem vztahu ke světu, péči, společném a propojeném bytí?

Hledáme dětské členy a členky redakce druhého čísla, kteří a které budou společně zahradu zkoumat a tvořit o ní zprávu.

Redakční setkání bude mít podobu strukturovaného workshopu s pásmem aktivit: společná prohlídka zahrady, seznámení se s její historií, ornitologická procházka s Pavlem Charvátem, workshop s příběhy o zahradě s Magdou Stojowskou Jiřičkou, společné vaření oběda s Kateřinou Vídenovou, tvorba reportáží libovolnou technikou.

* * *

Naším stanovištěm bude unikátní zarostlá zahrada Kafkárny na Praze 6, toho času Centrum pro umění a ekologii při pražské VŠUP.

Účast zdarma.

Na místě budou pomůcky i občerstvení včetně oběda na ohni.

* * *

Pořádá Institut úzkosti ve spolupráci s Centrem pro umění a ekologii UMPRUM.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.

Událost je podpořena Ministerstvem kultury ČR a Hlavním městem Praha.

Do you want to contribute to the next issue of the children's workbook Krunýř (The Shell)?

Are you interested in the garden as a place where the wild and the domesticated mingle? And how can we learn from the garden's organism about our relationship to the world and to being together?

We are looking for a children's editorial team for the 2nd issue to explore and report on the garden!

The editorial meeting will take the form of a structured workshop with a range of activities: a joint tour of the garden, learning about its history, an ornithological walk with Pavel Charvát, a workshop with stories about the garden with Magda Stojowska Jiřička, cooking lunch together with Kateřina Vídenová, and creating reports using any technique.

* * *

The site will be the unique overgrown garden of Kafkárna in Prague 6, at that time the Centre for Art and Ecology at the Prague University of Applied Sciences.

Participation free of charge.

Main program will be in Czech language — but play is free of language.

There will be tools and refreshments on site, including lunch on the fire.

* * *

Organized by the Institute of Anxiety in collaboration with the Centre for Art and Ecology at UMPRUM.

The project Center for Arts and Ecology UMPRUM is supported by the EEA Grants 2014–2021 under the Programme Culture.

The event is supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

Institut uzkosti krunyr 004
Institut uzkosti krunyr 003
Institut uzkosti krunyr 001
Institut uzkosti krunyr 005
Institut uzkosti krunyr 002
Institut uzkosti krunyr 018
Institut uzkosti krunyr 010
Institut uzkosti krunyr 012
Institut uzkosti krunyr 009
Institut uzkosti krunyr 014
Institut uzkosti krunyr 019
Institut uzkosti krunyr 020
Institut uzkosti krunyr 034
Institut uzkosti krunyr 035
Institut uzkosti krunyr 023
Institut uzkosti krunyr 038
Institut uzkosti krunyr 031
Institut uzkosti krunyr 042
Institut uzkosti krunyr 025
Institut uzkosti krunyr 040
Institut uzkosti krunyr 043
Institut uzkosti krunyr 039
Institut uzkosti krunyr 044
Institut uzkosti krunyr 058
Institut uzkosti krunyr 045
Institut uzkosti krunyr 060
Institut uzkosti krunyr 052
Institut uzkosti krunyr 051
Institut uzkosti krunyr 061
Institut uzkosti krunyr 062
Institut uzkosti krunyr 065
Institut uzkosti krunyr 066
Institut uzkosti krunyr 070
Institut uzkosti krunyr 067
Institut uzkosti krunyr 072
Institut uzkosti krunyr 073
Institut uzkosti krunyr 075
Institut uzkosti krunyr 086
Institut uzkosti krunyr 084
Institut uzkosti krunyr 083
Foto: Karolína Matušková
Institut uzkosti krunyr 004
Institut uzkosti krunyr 003
Institut uzkosti krunyr 001
Institut uzkosti krunyr 005
Institut uzkosti krunyr 002
Institut uzkosti krunyr 018
Institut uzkosti krunyr 010
Institut uzkosti krunyr 012
Institut uzkosti krunyr 009
Institut uzkosti krunyr 014
Institut uzkosti krunyr 019
Institut uzkosti krunyr 020
Institut uzkosti krunyr 034
Institut uzkosti krunyr 035
Institut uzkosti krunyr 023
Institut uzkosti krunyr 038
Institut uzkosti krunyr 031
Institut uzkosti krunyr 042
Institut uzkosti krunyr 025
Institut uzkosti krunyr 040
Institut uzkosti krunyr 043
Institut uzkosti krunyr 039
Institut uzkosti krunyr 044
Institut uzkosti krunyr 058
Institut uzkosti krunyr 045
Institut uzkosti krunyr 060
Institut uzkosti krunyr 052
Institut uzkosti krunyr 051
Institut uzkosti krunyr 061
Institut uzkosti krunyr 062
Institut uzkosti krunyr 065
Institut uzkosti krunyr 066
Institut uzkosti krunyr 070
Institut uzkosti krunyr 067
Institut uzkosti krunyr 072
Institut uzkosti krunyr 073
Institut uzkosti krunyr 075
Institut uzkosti krunyr 086
Institut uzkosti krunyr 084
Institut uzkosti krunyr 083
Photo: Karolína Matušková

Předchozí akce

Past events