Vypravěči a vypravěčky. Nebojte se draků: Kapky na kameni

Gabriela Futová, Veronika Šikulová, Zuzana Štelbaská, Klára Kubíčková, Monika Kompaníková, Monika Kapráliková, Hana Krutílková, Kamila Musilová, Lucie Jarkovská: Kapky na kameni

Kapky%20na%20kameni
Ilustrace (c) David Böhm

Narrators and storytellers. Don’t fear dragons: Kapky na kameni

Gabriela Futová, Veronika Šikulová, Zuzana Štelbaská, Klára Kubíčková, Monika Kompaníková, Monika Kapráliková, Hana Krutílková, Kamila Musilová, Lucie Jarkovská: Kapky na kameni

Kapky%20na%20kameni
Ilustrace (c) David Böhm

„Budeme rády, když si na naše hrdinky i autorky vzpomenete, až vám dojdou síly a budete o sobě pochybovat. Až se budete rozhodovat, zda se ozvat, když ostatní mlčí, zda plavat s proudem, nebo se vydat proti. Zda stojí za to bojovat, když ostatní už boj vzdali, a zda žít svůj život podle vlastních představ, nebo podle představ jiných.”

“We’ll be glad when you recall our heroines and authors, when your powers fade and you start to doubt yourselves. When you’re deciding whether to speak up when others are silent, whether to go with the flow or stand up in opposition. Whether it makes sense to fight when others have given up the struggle, and whether to live your life according to your own ideas, or according to the ideas of others.”

Vydalo nakladatelství Albatros v roce 2019.
OBJEDNAT KNIHU

Lucie Jarkovská: Olga Fierz (Švýcarka s českým srdcem, která pomáhala najít děti poztrácené v poválečné Evropě)
Zuzana Štelbaská: Erika Godlová (Nejvýznamnější slovenská překladatelka z romského jazyka)
Hana Krutílková: Františka Faustina Plamínková (Demokratka a humanistka, která vystoupila vůči Hitlerovi)
Veronika Šikulová: Izabela Textorisová (Pošťačka, ze které se stala významná botanička)
Kamila Musilová: Mobi Urbanová (Úspěšná neslyšící tanečnice)

Namluvila: Tereza Havlínková
Nahrál: Jan Sedláček, Mr Wombat
Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudební doprovod: Markéta Lisá
Ilustrace: David Böhm

Vychází za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky

Published by Albatros press, 2019.
ORDER BOOK

Lucie Jarkovská: Olga Fierz (A Swiss woman with a Czech heart, who helped to find children lost in post-war Europe)
Zuzana Štelbaská: Erika Godlová (The best known Slovak translator from Roma language)
Hana Krutílková: Františka Faustina Plamínková (A democrat and humanist who stood up to Hitler)
Veronika Šikulová: Izabela Textorisová (A postwoman who became a distinguished botanist)
Kamila Musilová: Mobi Urbanová (A successful deaf dancer)

Narrated by: Tereza Havlínková
Recorded by: Jan Sedláček, Mr Wombat
Audio post-production: Jonáš Richter
Musical accompaniment: Markéta Lisá
Illustrations: David Böhm

Supported by the Prague City Council and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Předchozí akce

Past events