FILM – Potomci hub

Film Marka Meduny ze sympozia Potomci hub, které proběhlo na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách ve dnech 23. – 25. července 2021.

FILM – Descendants of Fungi

A film made by Marek Meduna about the symposium Descendants of Fungi, which took place from July 23rd to July 25th, 2021 in forest and meadow lands between the villages of Hnátnice and Písečná in the Orlické Mountains.


Film představuje třetí ročník lesního sympozia Potomci hub, které bylo zaměřené na sledování procesů domestikace a feralizace, etologii, neuroplasticitu mozku a vliv hub na půdní vlhkost a zdraví. Sympozium propojilo teoretické formáty s fyzickými a probíhalo ve čtyřech pracovních seminářích: (Ne)lidská prostředí; Voda, houby, les; Neuroplasticita a Dětská lesní skupina. Součástí společného programu bylo také Lesní kino a koncert.

Režie, střih, animace
Marek Meduna

Kamera
Jan Vidlička, Marek Meduna

Zvuk
Václav Bělčák, Jan Vidlička

Mix zvuku
Jakub Jurásek

Promlouvají
Lukáš Trakal, Denisa Tomášková, Lenka Vráblíková, Palo Fabuš, Lukáš Senft

Sympozium Potomci hub pořádal Les – společenství pro pěstování, teorii a umění ve spolupráci s Are a Institutem úzkosti.

Podpořeno Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury a Waterrain.

A film made by Marek Meduna during the symposium Descendants of Fungi, which took place from July 23rd to July 25th, 2021 in forest and meadow lands between the villages of Hnátnice and Písečná in the Orlické Mountains.

The movie presents the third forest symposium edition titled Descendants of Fungi that explored processes of domestication and feralisation, ethology, the neuroplasticity of the brain and the influence of fungi on soil and soil humidity. The symposium combined theoretical and physical formats and took place in four working groups: (Non-)human environment; Water, fungi, forest; Neuroplasticity; and Forest childrens' group. The public programme also included a Forest Cinema and a concert.

Director, editor, animation
Marek Meduna

Camera
Jan Vidlička, Marek Meduna

Sound
Václav Bělčák, Jan Vidlička

Sound mixing
Jakub Jurásek

Speakers
Lukáš Trakal, Denisa Tomášková, Lenka Vráblíková, Palo Fabuš, Lukáš Senft

Voiceover of speakers
John Comer, Noemi Purkrábková

Descendants of Fungi symposium was organized by Woods – Community for Cultivation, Theory and Art in cooperation with Are and the Institute of Anxiety.

Supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the State Fund of Culture of the Czech Republic and Waterrain.

Předchozí akce

Past events