Dotek zvířete: křest & diskuze

s editorkami Hanou Janečkovou & Evou Koťátkovou
a přizvanými autorkami a autorem
Esther Leslie, Lucia Pietroiusti (UK), Marie Lukáčová & Tomáš Uhnák (CZ).
8. března 2022
18:00 CET
Živě streamovaná online událost
Link ke sledování: youtu.be/OfRCDxn3KKE

Animal touch invitation
Daniela & Linda Dostálkovy

Animal Touch: Book Launch & Discussion

with the editors Hana Janečková & Eva Koťátková
and the invited authors
Esther Leslie, Lucia Pietroiusti (UK), Marie Lukáčová & Tomáš Uhnák (CZ).
8 March 2022
18:00 CET
Live-streamed online event
Link ke sledování: youtu.be/OfRCDxn3KKE

Animal touch invitation
Daniela & Linda Dostálkovy

Srdečně vás zveme na online křest knihy Dotek Zvířete věnované všem zvířatům, blízkým i vzdáleným, privilegovaným, zneužívaným i přehlíženým, skutečným i imaginárním.

Dne 8. března v 18 hodin budeme křtít publikaci Dotek zvířete, antologii textů 14 příspěvků českých a zahraničních autorek a autorů, editovanou Hanou Janečkovou a Evou Koťátkovou vydané v nakladatelství Artmap. Při této příležitosti proběhne diskuze a čtení z knihy s s autorkami a autory:

Esther Leslie & Lucia Pietroiusti / UK
& Marií Lukáčovou & Tomášem Uhnákem / CZ.

Událostí budou provádět editorky knihy Hana Janečková s Evou Koťátkovou, představí se také zástupce nakladatelství Artmap, Tomáš Hrůza. Úvodní slova proběhnou v českém a anglickém znění, diskuze a čtení autorských textů bude v anglickém jazyce. V závěru dáme prostor pro dotazy publika.

Událost proběhne online a bude živě streamována, link ke sledování: zde.

O knize Dotek zvířete:

Naše imaginace ve vztahu k více-než-lidskému světu je velmi záhy deformována antropocentrickou perspektivou a normalizovaným obrazem přírody jako volně přístupného zdroje k vytěžení. Mříž klece nebo stěna akvária nám nabízejí pohodlný a bezpečný pohled na život zvířete, redukovaný na to, co mu dovolí vymezený prostor a pravidla dohledu.

Kniha Dotek zvířete zkoumá otázku práce s důrazem na symbiotické vztahy, spravedlivou distribuci zdrojů a citlivost více-než-lidského světa. Obsahuje zcela nové příspěvky českých a světových osobností, které ukazují styčné body, v nichž se potkává aktivistické, literární, feministické, vědecké a umělecké přemýšlení. Hledání různých možností vztahů s více-než-lidskými bytostmi je nahlíženo prostřednictvím environmentálních otázek, práv zvířat, práce, ale také umění, spotřeby, těla, touhy a jazyka. Dotek zvířete je souborem scénářů a návrhů ekologičtějších a empatičtějších vztahů nejen s tím, co nazýváme přírodním světem, ale i v širších kontextech společného života na zemi.

Knihu můžete objednávat v českém nebo anglickém znění na webu nakladatelství Artmap: bit.ly/kup-dotekzvirete.

Kniha vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

You are cordially invited to the online launch of Animal Touch, a book dedicated to all animals, whether privileged, abused, overlooked, close by or far away, real or imaginary. The book is an anthology of texts from 14 Czech and international contributors, edited by Hana Janečková and Eva Koťátková and published by Artmap.

During the event, you can look forward to author readings from a number of the contributors: Esther Leslie & Lucia Pietroiusti (UK), Marie Lukáčová & Tomáš Uhnák (CZ). The event will be hosted by the editors of the book, Hana Janečková and Eva Koťátková, who will also introduce Tomáš Hrůza, the editor for the publishing house Artmap. The event will take place in both English and Czech. After the author readings, there will be space for a public Q&A. The link to watch the discussion and join in via chat is here.

About Animal Touch:
Our view of the more-than-human world is very often distorted by an anthropocentric perspective that sees nature as a freely accessible subject of value extraction. The bars of a cage and the glass of an aquarium allow us a safe and comfortable view of the lives of animals, constrained by limited space and the rules of surveillance.

Animal Touch explores some of the most important critiques of human-animal relations – centring questions of labour – with an emphasis on an equitable distribution of resources, symbiotic relations and the sentience of the more-than-human world. With fourteen newly commissioned contributions, this interdisciplinary publication shows the ways in which activist, literary, scientific, feminist, sociological and artistic strands of work meet, sharing common concerns and challenges. New possibilities of relating to the more-than-human world are explored through environmental issues and animal rights – but also through consumption, the body, language and desire. Through these encounters, this book aims to advance our thinking and imagination about the ways we can establish more ecological and equitable relations with nature in its broadest sense.

The book is available in Czech and English editions. It can be purchased through Artmap: bit.ly/buy-animaltouch.

The book published with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and the State Fund of Culture.

Záznam online křtu publikace Dotek zvířete.

Záznam online křtu publikace Dotek zvířete.

Předchozí akce

Past events

  • 03/06–18/06/2023

does not trust glasses