Deník z karantény

štafetový deník z karantény

Desrez%20cyprien%20gimp%20for%20ever%20projet%20cz
Cyprien Desrez v reakci na Lucii Bombasaro, 17. 4. 2020

Quarantine Diary

relay diary from the quarantine

Desrez%20cyprien%20gimp%20for%20ever%20projet%20cz
Cyprien Desrez reacts on Lucie Bombasaro, 17. 4. 2020

UŽ SE NEHLEDÁ

Už se nehledá Deník z karantény, který se nám někam zatoulal. Naposled byl viděn ve Francii, pak se buď rozhodl schovat nebo putuje někam dál, ale už bez naší kontroly. Po několika dnech pátrání pátrat přestáváme, bereme to jako osud deníků. Děkujeme všem, ke kterým doputoval a kteří do něj vložili svůj zápis: při jeho čtení jsme tak na chvíli nebyli sami.

Jiří Kovanda a Institut úzkosti

WE NO LONGER SEARCH

We no longer search for the Quarantine Diary, which has gotten lost somewhere. It was last seen in France, then it either decided to hide or wander somewhere else, but without our control. After a few days of searching, we have stopped looking. We take it as a fate of diaries. Thanks to everyone it travelled to and who put their entry in it: for a while, we were not alone when reading it.

Jiří Kovanda & Institute of Anxiety

Milé kolegyně, milí kolegové, 

přicházíme za Vámi s návrhem na vytvoření jakéhosi štafetového deníku, karanténního skicáře či kolaborativního sborníku, který by nám mohl pomoci zůstat v kontaktu i během nynější nepříznivé situace. Nejde nám o komentáře této situace, nechceme se na ni nijak obsahově vázat, ani neurčujeme žádné jiné společné téma, jde nám hlavně o vzájemnou komunikaci a podporu, o sdílení, o aktivní propojení. 

Princip je jednoduchý, mnohokrát vyzkoušený: Od vašeho předchůdce/předchůdkyně dostanete stránku s kresbou, fotografií, textem, čímkoli, a vy k ní libovolně připojíte svůj příspěvek prostým způsobem koláže. Potom na další, novou stránku přidáte svou kresbu, fotografii, text, cokoli, v dolní části napíšete své jméno a datum, a pošlete to dál komukoli podle vašeho výběru, kdo pak bude stejným způsobem pokračovat. 

Máte možnost vidět všechny předešlé stránky, tak dbejte na to, aby se nikdo neopakoval víckrát. Prosíme vás, zpracujte svůj příspěvek obratem, nejlépe do druhého dne, aby tak vznikl opravdu jakýsi deník. Pokud by se někdo zúčastnit nechtěl, vrátí stránku svému předchůdci/předchůdkyni a ten/ta vybere někoho jiného. 

Byli bychom rádi, kdyby tak vznikl rozsáhlý soubor, který se neomezí jen na určitou část zdejší scény, který bude svědectvím, stopou, naším společným deníkem z karantény. 

Těšíme se na spolupráci, děkujeme za přispění a přejeme hodně zdraví!

Jiří Kovanda & Institut úzkosti

Dear Colleagues,

We are addressing you with a proposal for the compilation of a kind of relay diary, a quarantine sketchbook and collaborative anthology that could help us remain in contact during the present adverse situation. In this project we are not concerned with a commentary on the situation, and we do not wish to be bound to it whatsoever in terms of content or to designate any other common theme, but rather we are interested chiefly in mutual communication and support, pooling and active interconnectedness.

The principle is a simple one, tried and tested many times: You will receive from your predecessor a page featuring a sketch, photograph, text, anything, to which you will attach any contribution of your choice in a simple form of collage. Then on the next, new page you will attach your own sketch, photograph, text, anything, write your name and the date in the lower section, and send it on to any person of your choice, who will continue in the same manner.

You have the possibility to see all the preceding pages, so please take care to ensure that nobody is repeated. Please process your contribution quickly, ideally by the next day, so as to create a genuine form of diary. Should anyone not want to participate, they can return the page to their predecessor, who will choose someone else.

Our goal is for this to lead to the creation of an extensive collection that will not be limited only to a certain part of our local scene, which will be a testimony, a footprint, our common quarantine diary.
We look forward to co-operating with you. Thank you for your contribution, we wish you the best of health!

Jiří Kovanda & Institute of Anxiety

Desrez%20cyprien%20gimp%20for%20ever%20projet%20cz
Cyprien Desrez v reakci na Lucii Bombasaro, 17. 4. 2020
Lampion
Lucie Bombasaro pro Cyprien Desrez, 16. 4. 2020
Desrez%20cyprien%20gimp%20for%20ever%20projet%20cz
Cyprien Desrez reacts on Lucie Bombasaro, 17. 4. 2020
Lampion
Lucie Bombasaro for Cyprien Desrez, 16. 4. 2020
Luciebomba
Lucie Bombasaro v reakci na Caroline Thiery, 16. 4. 2020
Caroline%20pro%20lucii
Caroline Thiery pro Lucii Bombasaro, 15. 4. 2020
Luciebomba
Lucie Bombasaro reacts on Caroline Thiery, 16. 4. 2020
Caroline%20pro%20lucii
Caroline Thiery for Lucie Bombasaro, 15. 4. 2020
Reponse thomas
Caroline Thiery v reakci na Thomase Larno-Longo, 14. 4. 2020
Thomas
Thomas Larno-Longo pro Caroline Thiery, 10. 4. 2020
Reponse thomas
Caroline Thiery reacts on Thomase Larno-Longo, 14. 4. 2020
Thomas
Thomas Larno-Longo for Caroline Thiery, 10. 4. 2020
Reponse%20julia
Thomas Larno-Longo v reakci na Julii Berrube, 10. 4. 2020
(2)
Julia Berrube pro Thomase Larno-Longo, 9. 4. 2020
Reponse%20julia
Thomas Larno-Longo reacts on Julia Berrube, 10. 4. 2020
(2)
Julia Berrube for Thomas Larno-Longo, 9. 4. 2020
Julia
Julia Berrube v reakci na Redu Boussellu, 9. 4. 2020
Reda
Reda Boussella pro Julii Berrube, 8. 4. 2020
Julia
Julia Berrube reacts on Reda Boussella, 9. 4. 2020
Reda
Reda Boussella for Julia Berrube, 8. 4. 2020
Lazza
Reda Boussella v reakci na Lazara Rincona, 8. 4. 2020
Roohlala
Lazaro Rincon pro Redu Bousella, 7. 4. 2020
Lazza
Reda Boussella reacts on Lazaro Rincon, 8. 4. 2020
Roohlala
Lazaro Rincon for Reda Boussella, 7. 4. 2020
92874901 801492587006904 2289599958296297472 n
Lazaro Rincon v reakci na Hanu Fickerovou, 7. 4. 2020
Img 3269
Hana Fickerová pro Lazara Rincona, 6. 4. 2020
92874901 801492587006904 2289599958296297472 n
Lazaro Rincon reacts on Hana Fickerová, 7. 4. 2020
Img 3269
Hana Fickerová for Lazaro Rincon, 6. 4. 2020
Hana
Hana Fickerová v reakci na Tadeáše Poláka, 6. 4. 2020
Tadeas
Tadeáš Polák pro Hanu Fickerovou, 5. 4. 2020
Hana
Hana Fickerová reacts on Tadeáš Polák, 6. 4. 2020
Tadeas
Tadeáš Polák for Hana Fickerová, 5. 4. 2020
Reakceag tp
Tadeáš Polák v reakci na Andrease Gajdošíka, 5. 4. 2020
Reakce ag
Andreas Gajdošík pro Tadeáše Poláka, 4. 4. 2020
Reakceag tp
Tadeáš Polák reacts on Andreas Gajdošík, 5. 4. 2020
Reakce ag
Andreas Gajdošík for Tadeáš Polák, 4. 4. 2020
Reakcenafilipa
Andreas Gajdošík v reakci na Filipa Cenka, 4. 4. 2020
Img e5054
Filip Cenek pro Andrease Gajdošíka, 3. 4. 2020
Reakcenafilipa
Andreas Gajdošík reacts on Filip Cenek, 4. 4. 2020
Img e5054
Filip Cenek for Andreas Gajdošík, 3. 4. 2020
Reakce !cid aa4e77f8 7e75 4c84 a3f9 8acab544b8c1@home
Filip Cenek v reakci na Katarínu Hládekovou, 3. 4. 2020
Pre fc
Katarína Hládeková pro Filipa Cenka, 2. 4. 2020
Reakce !cid aa4e77f8 7e75 4c84 a3f9 8acab544b8c1@home
Filip Cenek reacts on Katarína Hládeková, 3. 4. 2020
Pre fc
Katarína Hládeková for Filip Cenek, 2. 4. 2020
Kh%20v%20reakcii%20na%20ms
Katarína Hládeková v reakci na Maju Štefančíkovou, 2. 4. 2020
Pre kh
Maja Štefančíková pro Katarínu Hládekovou, 1. 4, 2020
Kh%20v%20reakcii%20na%20ms
Katarína Hládeková reacts on Maja Štefančíková, 2. 4. 2020
Pre kh
Maja Štefančíková for Katarína Hládeková, 1. 4, 2020
Reakcia kk
Maja Štefančíková v reakci na Klaudii Koszibu, 1. 4. 2020
K2%20pre%20ph
Klaudia Kosziba pro Maju Štefančíkovou, 31. 3. 2020
Reakcia kk
Maja Štefančíková reacts on Klaudia Kosziba, 1. 4. 2020
K2%20pre%20ph
Klaudia Kosziba for Maja Štefančíková, 31. 3. 2020
Fd%20 %20klaudia%20kosziba3
Klaudia Kosziba v reakci na Františka Demetera, 30. 3. 2020
Fd%20 %20klaudia%20kosziba
František Demeter pro Klaudii Koszibu, 29. 3. 2020
Fd%20 %20klaudia%20kosziba3
Klaudia Kosziba reacts on František Demeter, 30. 3. 2020
Fd%20 %20klaudia%20kosziba
František Demeter for Klaudia Kosziba, 29. 3. 2020
Fd%20 %20tomas%20dzadon
František Demeter v reakci na Tomáše Džadoně, 29. 3. 2020
Tomas%20dzanon
Tomáš Džadoň pro Františka Demetera, 28. 3. 2020
Fd%20 %20tomas%20dzadon
František Demeter reacts on Tomáš Džadoň, 29. 3. 2020
Tomas%20dzanon
Tomáš Džadoň for František Demeter, 28. 3. 2020
Tomas%20na%20ancu final
Tomáš Džadoň v reakci na Annu Daučíkovou, 27. 3. 2020
Anca%20pro%20tomase
Anna Daučíková pro Tomáše Džadoně, 26. 3. 2020
Tomas%20na%20ancu final
Tomáš Džadoň reacts on Anna Daučíková, 27. 3. 2020
Anca%20pro%20tomase
Anna Daučíková for Tomáš Džadoň, 16. 3. 2020
12 anna ducikova reakce
Anna Daučíková v reakci na Jana Šerýcha, 26. 3. 2020
11 jan serych pro annu
Jan Šerých pro Annu Daučíkovou, 25. 3. 2020
12 anna ducikova reakce
Anna Daučíková reacts on Jan Šerých, 26. 3. 2020
11 jan serych pro annu
Jan Šerých for Anna Daučíková, 25. 3. 2020
10 jan serych reakce
Jan Šerých v reakci na Zbyňka Baladrána, 25. 3. 2020
9 zbynek baladran pro honzu
Zbyněk Baladrán pro Jana Šerýcha, 24. 3. 2020
10 jan serych reakce
Jan Šerých reacts on Zbyněk Baladrán, 25. 3. 2020
9 zbynek baladran pro honzu
Zbyněk Baladrán for Jan Šerých, 24. 3. 2020
Zbyneknabaru
Zbyněk Baladrán v reakci na Barboru Kleinhamplovou, 24. 3. 2020
Baraprozbynka
Barbora Kleinhamplová pro Zbyňka Baladrána, 23. 3. 2020
Zbyneknabaru
Zbyněk Baladrán reacts on Barbora Kleinhamplová, 24. 3. 2020
Baraprozbynka
Barbora Kleinhamplová for Zbyněk Baladrán, 23. 3. 2020
Reakcebara
Barbora Kleinhamplová v reakci na Edith Jeřábkovou, 23. 3. 2020
Edith
Edith Jeřábková pro Barboru Kleinhamplovou, 22. 3. 2020
Reakcebara
Barbora Kleinhamplová reacts on Edith Jeřábková, 23. 3. 2020
Edith
Edith Jeřábková for Barbora Kleinhamplová, 22. 3. 2020
Od%20edith%201
Edith Jeřábková v reakci na Evu Koťátkovou, 22. 3. 2020
Pro%20edith%201
Eva Koťátková pro Edith Jeřábkovou, 21. 3. 2020
Eva%20ko%c5%a5%c3%a1tkov%c3%a1
Eva Koťátková v reakci na Jiřího Kovandu, 21. 3. 2020
We are open
Jiří Kovanda, 20. 3. 2020
Od%20edith%201
Edith Jeřábková reacts on Eva Koťátková, 22. 3. 2020
Pro%20edith%201
Eva Koťátková for Edith Jeřábková, 21. 3. 2020
Eva%20ko%c5%a5%c3%a1tkov%c3%a1
Eva Koťátková reacts on Jiří Kovanda, 21. 3. 2020
We are open
Jiří Kovanda, 20. 3. 2020

Předchozí akce

Past events