9. díl – ROVNICE EMANCIPACE – Anna Oravcová

podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě

Episode9

Episode 9 – MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION – Anna Oravcová

podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music

Episode9

9. díl – Anna Oravcová

Anna Oravcová je socioložka a jejím hlavním předmětem bádání je hiphopová kultura a rap. Studovala genderová studia a sociologii na Karlově univerzitě v Praze a ve svých pracích se zabývala například českými rapperkami. Minulý rok získala doktorát s disertací na téma konstrukce autenticity v českém rapu. Na české hudební scéně má titul hiphopová vědkyně, ale scéna pro ní není jen předmětem zkoumání. Kromě výzkumu a psaní příspěvků do odborných knih nebo časopisů se věnuje i pořádání akcí Freestyle Mondays a End of the Weak a ve svém pořadu Street Cypher na Radiu Spin pravidelně prezentuje mladé nezávislé hudebníky a hudebnice. V současné době se věnuje i pedagogické činnosti na University of New York in Prague. Jak se daří hip hopu jako předmětu bádání na akademické půdě? Jak se vyvíjí rap v českém kontextu? Jaká je pozice rapperek na scéně, a které afroamerické vědkyně Annu ovlivnily?

instagram.com/anna_oravcova

SEZNAM UKÁZEK
Queen Latifah – Ladies First (feat. Monie Love)
Tricia Rose – Hip Hop Wars lecture at the Brown University, 2010
Pio Squad – Tanec na hrobech (prod. by Enemy)
The Roots – Dear God 2.0 (feat. Monsters of Folk)
Mono3x – Makadila (prod. by Cut Dem)
Lyric Jones – Face To Face

námět a zpracování: Mary C
titulní hudba: Mary C
překlad: Anna Oravcová
dabing: Anna Oravcová
vizuál: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

Episode 9 – Anna Oravcová

Anna Oravcová is a sociologist whose research focuses on rap and hip hop culture, and Czech women rappers in particular. She studied at the Department of Gender Studies at Charles University in Prague where she also received her doctorate in Sociology with a dissertation on the construction of authenticity in Czech rap music. On the Czech music scene, she is known as the Hip Hop Scholar, but the hip hop scene is not only the subject of her research. Besides her research activities and writing academic articles and book chapters, she is one of the organizers of the Freestyle Mondays and End of the Weak events. On her Street Cypher radio show on Radio Spin, she regularly features young independent artists. Currently she is also teaching at the University of New York in Prague. How is hip hop, as a research topic, accepted in academia? How is Czech rap evolving? What is the position of women in rap, and which African American scholars influenced Anna?

instagram.com/anna_oravcova

LIST OF REFERENCES

Queen Latifah – Ladies First (feat. Monie Love)
Tricia Rose – Hip Hop Wars lecture at the Brown University, 2010
Pio Squad – Tanec na hrobech (prod. by Enemy)
The Roots – Dear God 2.0 (feat. Monsters of Folk)
Mono3x – Makadila (prod. by Cut Dem)
Lyric Jones – Face To Face

Concept & narration: Mary C
Title music: Mary C
Translation: Anna Oravcová
Visuals: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

ROVNICE EMANCIPACE

Cesty osvobozujících myšlenek v hudbě mapuje Mary C.

Nová podcastová série Rovnice emancipace nabídne pohled za současnou hudbu a rozebere revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost. Jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe, vznikají nové provokativní a silné reality, ze kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba a nebo další revoluce.

Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci (především) africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění je absence strachu? Co nás tvůrkyně a tvůrci mohou naučit a odnaučit, a jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale i poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jak jim zatím vychází jejich Rovnice emancipace? Název podcastu je inspirován textem Lauryn Hill, „My emancipation don't fit your equation.“ se objevuje ve skladbě Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C je kurátorka, hudebnice, hudební publicistka, producentka a spoluzakladatelka platformy ZVUK a Synth Library Prague. Od roku 2011 do roku 2020 působila na Radiu Wave jako autorka a moderátorka pořadu Scéna s Mary C, který se primárně zaměřoval na rap, jeho kontext a současné podoby. V současné době se zabývá hudebním vzděláváním v oblasti elektronické hudby a působí jako kurátorka i lektorka v Synth Library Prague. V roce 2018 spoluzaložila kolektiv Trigger, který se snaží propojovat ženy a trans* na hudební scéně. Jejím zájmem je využití feministické teorie i reflexe hiphopové kultury v neformálním vzdělávání a možnostech komunitního organizování.

MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION

Podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music presented by Mary C and Institute of Anxiety.

Let’s explore revolutionary thoughts and strong emotions in contemporary music, that have the power to move our society. They have always been here but are very often neglected. However, there still are places where they thrive, where new provocative and strong realities emerge and where new pop music arises, along with new revolutions.

Let’s explore the process of evolution and emancipation of electronic dance music and rap.
How do artists, especially those from african diaspora, create? Is it even possible to create when the art should be an absence of fear? What can artists help us learn and unlearn and how can we become connected and free ourselves through listening? Meet the artists who produce music as well as important knowledge, bring communities together and organize a variety of initiatives. How does their emancipation diverge from the current normative equation? The title of the podcast is inspired by Lauryn Hill’s lyrics 'My emancipation don't fit your equation.' appears in her song Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C is a curator, musician, music journalist, producer, and cofounder of ZVUK and Synth Library Prague. From 2011 to 2020 she worked at public Czech Radio Wave as the creator and host of Scéna s Mary C (The Scene with Mary C), which focused primarily on rap, its context, and its contemporary forms. As a curator and lecturer at Synth Library Prague she is currently focusing on informal music education and music technology. In 2018 she founded the collective Trigger, which aims to connect women and trans* people in electronic music. She is interested in the potential of community organizing and inspired by feminist theory as well as the knowledge of Hip Hop culture.

Předchozí akce

Past events