7. díl – ROVNICE EMANCIPACE – Planet

podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě

Episode7

Episode 7 – MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION – Planet

podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music

Episode7

7. díl – Planet

Aneta Kováčová je hudebnice, pedagožka a organizátorka hudebních akcí.
Vystudovala hudební konzervatoř a poté nějaký čas strávila v Londýně. Nyní působí hlavně v Praze, kde donedávna organizovala pravidelné jam sessions v klubu Cross, kterých se sama účastnila, především jako vokalistka. Během léta začala koncertovat se svým sólovým projektem Planet. Ve své hudební tvorbě vychází především z improvizace a často používá looper, který jí ze smyček vlastního hlasu umožňuje vystavět celou skladbu. Čím ji sólová i skupinová improvizace obohacuje? Jaké to je znovu nacházet cestu k hudbě po nepříjemných zkušenostech? Jak reflektuje hudební vzdělání, kterým prošla, a jak ona sama přistupuje k výuce hudby? Vnímá nějaké propojení s romskou hudební tradicí? A jaké stereotypy má naše společnost spojené s romskými hudebníky a hudebnicemi?

SEZNAM UKÁZEK
Planet – Csisco (Sketch)
Planet – Forgiveness (Sketch)
Planet – Thoughts

námět a zpracování: Mary C
titulní hudba: Mary C
překlad: Anna Oravcová
dabing: Faolán McGowan
vizuál: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

Episode 7 – Planet

Aneta Kováčová is a musician, an educator, and a music event organizer. She graduated from performing arts high school and afterwards she spent some time in London. Currently she resides in Prague and until recently she was organizing regular jam sessions at the Cross Club where she was also participating mainly as a vocalist. During this summer she started performing with her solo project Planet. Her musical production is mostly the result of improvisation and she frequently uses the loop station which helps her build a whole song with just her vocals. What is it about solo and group improvisation that she finds so enriching? What is it like to find your way back to music after uncomfortable experiences? What are her thoughts on music education that she went through and what is her approach to music lessons? Does she feel a connection to the Roma musical tradition? And what are the stereotypes related to Roma musicians that our society upholds?

LIST OF REFERENCES
Planet – Csisco (Sketch)
Planet – Forgiveness (Sketch)
Planet – Thoughts

Concept & narration: Mary C
Title music: Mary C
Translation: Anna Oravcová
Dubbing: Faolán McGowan
Visuals: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

ROVNICE EMANCIPACE

Cesty osvobozujících myšlenek v hudbě mapuje Mary C.

Nová podcastová série Rovnice emancipace nabídne pohled za současnou hudbu a rozebere revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost. Jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe, vznikají nové provokativní a silné reality, ze kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba a nebo další revoluce.

Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci (především) africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění je absence strachu? Co nás tvůrkyně a tvůrci mohou naučit a odnaučit, a jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale i poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jak jim zatím vychází jejich Rovnice emancipace? Název podcastu je inspirován textem Lauryn Hill, „My emancipation don't fit your equation.“ se objevuje ve skladbě Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C je kurátorka, hudebnice, hudební publicistka, producentka a spoluzakladatelka platformy ZVUK a Synth Library Prague. Od roku 2011 do roku 2020 působila na Radiu Wave jako autorka a moderátorka pořadu Scéna s Mary C, který se primárně zaměřoval na rap, jeho kontext a současné podoby. V současné době se zabývá hudebním vzděláváním v oblasti elektronické hudby a působí jako kurátorka i lektorka v Synth Library Prague. V roce 2018 spoluzaložila kolektiv Trigger, který se snaží propojovat ženy a trans* na hudební scéně. Jejím zájmem je využití feministické teorie i reflexe hiphopové kultury v neformálním vzdělávání a možnostech komunitního organizování.

MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION

Podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music presented by Mary C and Institute of Anxiety.

Let’s explore revolutionary thoughts and strong emotions in contemporary music, that have the power to move our society. They have always been here but are very often neglected. However, there still are places where they thrive, where new provocative and strong realities emerge and where new pop music arises, along with new revolutions.

Let’s explore the process of evolution and emancipation of electronic dance music and rap.
How do artists, especially those from african diaspora, create? Is it even possible to create when the art should be an absence of fear? What can artists help us learn and unlearn and how can we become connected and free ourselves through listening? Meet the artists who produce music as well as important knowledge, bring communities together and organize a variety of initiatives. How does their emancipation diverge from the current normative equation? The title of the podcast is inspired by Lauryn Hill’s lyrics 'My emancipation don't fit your equation.' appears in her song Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C is a curator, musician, music journalist, producer, and cofounder of ZVUK and Synth Library Prague. From 2011 to 2020 she worked at public Czech Radio Wave as the creator and host of Scéna s Mary C (The Scene with Mary C), which focused primarily on rap, its context, and its contemporary forms. As a curator and lecturer at Synth Library Prague she is currently focusing on informal music education and music technology. In 2018 she founded the collective Trigger, which aims to connect women and trans* people in electronic music. She is interested in the potential of community organizing and inspired by feminist theory as well as the knowledge of Hip Hop culture.

Předchozí akce

Past events