6. díl – ROVNICE EMANCIPACE – Tygapaw

podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě

Episode6 edited

Episode 6 – MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION – Tygapaw

podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music

Episode6 edited

6. díl – Tygapaw

Když jí bylo devatenáct let, přestěhovala se z Jamajky do New Yorku a začala studovat design. Dion McKenzie alias Tygapaw už v té době produkovala elektronickou hudbu a postupně se stala výraznou součástí newyorské klubové scény. Jakožto černá queer umělkyně se tak mohla osvobodit od tlaků konzervativní společnosti svazované náboženstvím a poznamenané kolonizací. Její zkušenost nebyla ale jen pozitivní, i ve Spojených státech mají totiž někteří lidé více svobody než jiní*é. Navzdory překážkám se jí podařilo založit klubovou noc Fake Accent, která oslavuje queer osobnosti klubové scény a vytváří bezpečnější prostor pro ně samotné i jejich publikum. Svou druhou akcí No Badmind se zaměřila speciálně na lidi pocházející z Jamajky. Tygapaw od roku 2017 vydala tři EP a také několik singlů, které tematizují identitu, posilování sebevědomí i toxické vztahy a násilí.
V nedávné době vydala nové album na labelu mexického kolektivu NAAFI. Název Get Free naznačuje, že jeho hlavním tématem je osvobozování se. V případě Tygapaw je to další krok v procesu hojení a zbavování se pochybnostíi a nejistoty o své vlastní osobnosti. Jak objevovala Tygapaw afroamerické kořeny techna? Jak se jí, jakožto černé queer osobnosti, dařilo etablovat na hudební scéně? A jak se jí daří obnovovat vztah s vlastním tělem i s kulturou jejích předků?

tygapaw.bandcamp.com

SEZNAM UKÁZEK

TYGAPAW – Get Free Intro - ft. Mandy Harris Williams
TYGAPAW – Untitled Fantasy
TYGAPAW – In Their Fear They Plotted Her Destruction
TYGAPAW – No Boderation
JUAN ATKINS – Urban Tropics
New Dance Show – ukázka z TV pořadu (1990)
TYGAPAW – So It Go
TYGAPAW – BLACK WOMXN EXPERIENCE
TYGAPAW – Ownland
TYGAPAW – Scene 1 - Unseen
TYGAPAW – Thank You ft. Mandy Harris Williams

námět a zpracování: Mary C
titulní hudba: Mary C
překlad: Dora Rodriguez
dabing: Zeynab Gueye
vizuál: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

Episode 6 – Tygapaw

When she was 19 years old, she moved from Jamaica to New York in order to study design. At that point Dion McKenzie, aka Tygapaw, had already been producing electronic music and eventually became an important part of the New York club scene. As a black queer artist, this allowed her to break free from the pressures of the conservative Jamaican society, constricted by religion and marked by colonialism. Although her experience in the US wasn’t just positive either, since it’s also a place where some still have more freedom than others. Despite these obstacles, she managed to start her own night Fake Accent which celebrates queer people present in the club scene and creates a safer space for them and their audiences. Her other event No Badmind focused on Carribean trans* and queer POCs. Since 2017 Tygapaw has published three EPs and several singles exploring identity, nurturing self-esteem as well as dealing with toxic relationships and violence.
Her newest album Get Free is published under the label of the mexican collective N.A.A.F.I. and its main theme is empowerment. In Tygapaw’s case this is another step in the process of healing and unlearning self-doubt.
What was the journey of Tygapaw’s exploration of the afro-american roots of techno music? What are her experiences with establishing oneself within the music scene as a black queer person? And how is she rebuilding relationships with her body and her ancestry?

tygapaw.bandcamp.com

LIST OF REFERENCES

TYGAPAW – Get Free Intro - ft. Mandy Harris Williams
TYGAPAW – Untitled Fantasy
TYGAPAW – In Their Fear They Plotted Her Destruction
TYGAPAW – No Boderation
JUAN ATKINS – Urban Tropics
New Dance Show – TV show excerpt (1990)
TYGAPAW – So It Go
TYGAPAW – BLACK WOMXN EXPERIENCE
TYGAPAW – Ownland
TYGAPAW – Scene 1 - Unseen
TYGAPAW – Thank You ft. Mandy Harris Williams

Concept & narration: Mary C
Title music: Mary C
Translation: Dora Rodriguez
Dubbing: Zeynab Gueye
Visuals: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

ROVNICE EMANCIPACE

Cesty osvobozujících myšlenek v hudbě mapuje Mary C.

Nová podcastová série Rovnice emancipace nabídne pohled za současnou hudbu a rozebere revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost. Jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe, vznikají nové provokativní a silné reality, ze kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba a nebo další revoluce.

Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci (především) africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění je absence strachu? Co nás tvůrkyně a tvůrci mohou naučit a odnaučit, a jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale i poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jak jim zatím vychází jejich Rovnice emancipace? Název podcastu je inspirován textem Lauryn Hill, „My emancipation don't fit your equation.“ se objevuje ve skladbě Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C je kurátorka, hudebnice, hudební publicistka, producentka a spoluzakladatelka platformy ZVUK a Synth Library Prague. Od roku 2011 do roku 2020 působila na Radiu Wave jako autorka a moderátorka pořadu Scéna s Mary C, který se primárně zaměřoval na rap, jeho kontext a současné podoby. V současné době se zabývá hudebním vzděláváním v oblasti elektronické hudby a působí jako kurátorka i lektorka v Synth Library Prague. V roce 2018 spoluzaložila kolektiv Trigger, který se snaží propojovat ženy a trans* na hudební scéně. Jejím zájmem je využití feministické teorie i reflexe hiphopové kultury v neformálním vzdělávání a možnostech komunitního organizování.

MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION

Podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music presented by Mary C and Institute of Anxiety.

Let’s explore revolutionary thoughts and strong emotions in contemporary music, that have the power to move our society. They have always been here but are very often neglected. However, there still are places where they thrive, where new provocative and strong realities emerge and where new pop music arises, along with new revolutions.

Let’s explore the process of evolution and emancipation of electronic dance music and rap.
How do artists, especially those from african diaspora, create? Is it even possible to create when the art should be an absence of fear? What can artists help us learn and unlearn and how can we become connected and free ourselves through listening? Meet the artists who produce music as well as important knowledge, bring communities together and organize a variety of initiatives. How does their emancipation diverge from the current normative equation? The title of the podcast is inspired by Lauryn Hill’s lyrics 'My emancipation don't fit your equation.' appears in her song Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C is a curator, musician, music journalist, producer, and cofounder of ZVUK and Synth Library Prague. From 2011 to 2020 she worked at public Czech Radio Wave as the creator and host of Scéna s Mary C (The Scene with Mary C), which focused primarily on rap, its context, and its contemporary forms. As a curator and lecturer at Synth Library Prague she is currently focusing on informal music education and music technology. In 2018 she founded the collective Trigger, which aims to connect women and trans* people in electronic music. She is interested in the potential of community organizing and inspired by feminist theory as well as the knowledge of Hip Hop culture.

Předchozí akce

Past events