3. díl – ROVNICE EMANCIPACE – Fejbs

podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě

Episode3 edited

Episode 3 – MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION – Fejbs

podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music

Episode3 edited

3. díl – Fejbs

Martina Fabová aka Fejbs pochází ze slovenské Trnavy. Před pěti lety vydala svojí první sólovou nahrávku a ukázala, že chce říkat věci na rovinu a hlavně, že skvěle rapuje i zpívá. Její důvtip a skills jí získaly uznání dokonce i mezi celebritami lokální rapové scény a média ji označovala za velkou naději. Ale skills nejsou vždy zárukou úspěchu. V roce 2018 vydala debutové album Fabka, na kterém hostovalo i několik známých rapových jmen. Hlavními tématy na něm byly vztahy, pohnuté životní osudy, identita i vymezení se vůči trendům nebo stereotypům. A Fejbs opět předvedla i svůj široký rozsah co se rapového a pěveckého výrazu týče. Když letos vydala singl Groupies i s novým klipem, vypadalo to, že se chystá nová deska. Ovšem před dvěma měsíci napsala Fejbs na Instagramu: „V tomto průmyslu už nebudu doma, mám jiné priority, nedaří se.” Znamená to konec jejího působení na rapové scéně? Je opravdu možné mluvit na rapové scéně na rovinu, když chcete uspět? Hudebnice jsou často nabádány, aby se nestyděly a draly se dopředu. K čemu to ale je v sítí vztahů a zvyklostí, které nám nevyhovují nebo nám dokonce ubližují? Jak reflektuje Fejbs svou tvorbu a v čem může být rap jako žánr a hudební scéna limitující?

instagram.com/fejbs

SEZNAM UKÁZEK

Martina Fabová – Kuč
Fejbs – Groupies
Kontrafakt – Zme Úplne Napiču
Fejbs – Pajšle Ven
Fejbs – RapShit
Fejbs – Biela Neni Čierna
Fejbs – Čajori

námět a zpracování: Mary C
titulní hudba: Mary C
překlad: Anna Oravcová
dabing: Zeynab Gueye
vizuál: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

Episode 3 – Fejbs

Martina Fabová aka Fejbs hails from Slovak town Trnava. Five years ago on her debut single featuring fellow Trnava neighbors Torula and Boy Wonder Martina proved that she is a great singer and a rapper, and she is here to give it to you straight. Her savvy approach, skills and potential were recognized by local rap scene celebrities as well as the media.
However, skills will not guarantee success. In 2018, Fejbs released the album Fabka which contained features by a couple of famous rap artists. The main topics included relationships, identity or emotional and unconventional life stories. Fejbs again showcased a wide range of vocal expressions. She was labeled “too straight forward” or “strict”, which suggested a distinctive talent appeared on the scene. When she released her new single Groupies along with a new music video, it seemed another album was on the way. However, two months ago, Fejbs posted on Instagram that she no longer feels at home in this industry, her priorities changed and that she feels she is failing. Will this be the end of her career? Is it possible to speak your mind on the rap scene and succeed? A lot of times women in music are told not to be shy and to make sure they are always seen. But what is it good for when they find themselves in a web of relationships and conventions that they don’t like and that might even hurt them? Is it time to move on? How does Fejbs feel reflect on her music and in what way can rap, as a genre and a music scene, be limiting?

instagram.com/fejbs

LIST OF REFERENCES

Martina Fabová – Kuč
Fejbs – Groupies
Kontrafakt – Zme Úplne Napiču
Fejbs – Pajšle Ven
Fejbs – RapShit
Fejbs – Biela Neni Čierna
Fejbs – Čajori

Concept & narration: Mary C
Title music: Mary C
Translation: Anna Oravcová
Dubbing: Zeynab Gueye
Visuals: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

ROVNICE EMANCIPACE

Cesty osvobozujících myšlenek v hudbě mapuje Mary C.

Nová podcastová série Rovnice emancipace nabídne pohled za současnou hudbu a rozebere revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost. Jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe, vznikají nové provokativní a silné reality, ze kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba a nebo další revoluce.

Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci (především) africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění je absence strachu? Co nás tvůrkyně a tvůrci mohou naučit a odnaučit, a jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale i poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jak jim zatím vychází jejich Rovnice emancipace? Název podcastu je inspirován textem Lauryn Hill, „My emancipation don't fit your equation.“ se objevuje ve skladbě Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C je kurátorka, hudebnice, hudební publicistka, producentka a spoluzakladatelka platformy ZVUK a Synth Library Prague. Od roku 2011 do roku 2020 působila na Radiu Wave jako autorka a moderátorka pořadu Scéna s Mary C, který se primárně zaměřoval na rap, jeho kontext a současné podoby. V současné době se zabývá hudebním vzděláváním v oblasti elektronické hudby a působí jako kurátorka i lektorka v Synth Library Prague. V roce 2018 spoluzaložila kolektiv Trigger, který se snaží propojovat ženy a trans* na hudební scéně. Jejím zájmem je využití feministické teorie i reflexe hiphopové kultury v neformálním vzdělávání a možnostech komunitního organizování.

MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION

Podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music presented by Mary C and Institute of Anxiety.

Let’s explore revolutionary thoughts and strong emotions in contemporary music, that have the power to move our society. They have always been here but are very often neglected. However, there still are places where they thrive, where new provocative and strong realities emerge and where new pop music arises, along with new revolutions.

Let’s explore the process of evolution and emancipation of electronic dance music and rap.
How do artists, especially those from african diaspora, create? Is it even possible to create when the art should be an absence of fear? What can artists help us learn and unlearn and how can we become connected and free ourselves through listening? Meet the artists who produce music as well as important knowledge, bring communities together and organize a variety of initiatives. How does their emancipation diverge from the current normative equation? The title of the podcast is inspired by Lauryn Hill’s lyrics 'My emancipation don't fit your equation.' appears in her song Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C is a curator, musician, music journalist, producer, and cofounder of ZVUK and Synth Library Prague. From 2011 to 2020 she worked at Radio Wave as the creator and moderator of Scéna s Mary C (The Scene with Mary C), which focused primarily on rap, its context, and its contemporary forms. She is currently focusing on musical education in the area of electronic music and works as a curator and instructor at Synth Library Prague. In 2018 she founded the collective Trigger, which aims to connect women and trans* people in the music scene. She is interested in the use of feminist theory as well as considerations of hiphop culture in informal education and opportunities for community organizing.

Předchozí akce

Past events