Postel s Trans*parentem

Živé vysílání z postele rezidenčního bytu Goethe-Institutu v Praze
Neděle 13. 5. 2018, od 20 h až do usnutí
@ www.institutuzkosti.cz

Trans parent

The Bed with Trans*parent

Live stream from the residency apartment of the Goethe-Institut in Prague

Trans parent

Postel Institutu úzkosti (IÚ) je skutečnou postelí o standardních rozměrech 40 x 200 x 180 cm s ložním prádlem a zachovalou matrací. Zatímco do jiných postelí se chodí spát, postel IÚ se stává scénou a platformou pro řečníka, performera nebo vypravěče. Poskytuje poležení pro ty, kteří jsou na úkor spánku ochotni sdílet s námi své poznatky, názory, představy a mluvit a halucinovat na hraně bdělosti a snění. Noční hosté nás mohou zavést do oblastí, kam bychom se sami nikdy nepodívali. Připraví našim tělům nástrahy, které budou překonávat bez následků a únavy v následujícím dni. Postel IÚ je věrným a houževnatým společníkem těch, kteří nemohou usnout nebo pracují, zatímco my spíme, nebo za tmy hledají svobodu pro ty, kteří uvízli(y) v soukolí systému. Neprověřuje pravdivost příběhů, sbírá utopické scénáře, sny a vize. Z důvěrně známého měkkého a intimního prostředí odpočinku a regenerativního snění se může rázem stát prostorem pro politický požadavek. Těm, kterým nabídne nocleh, umožní předat zkušenosti s některými podobami úzkosti nebo je rovnou zahánět. Těm, kteří poslouchají, pomůže společně přečkat část noci.

Program Postele IÚ můžete sledovat následující květnové čtvrtky a neděle vždy od 20 h na www.institutuzkosti.cz. Trvání programu záleží na výdrži pozvaného nocležníka.

The Institute of Anxiety (IA) Bed is a real standard-sized bed (40 x 200 x 180 cm) with bedding and a mattress in good condition. While other beds are slept in, the IA Bed becomes a stage and a platform for a speaker, performer, or storyteller. It provides a space to lie around for those who are willing, at the expense of sleep, to share their findings, opinions, and visions and talk and hallucinate at the border of wakefulness and sleep. The night guests can take us to areas we would never look into ourselves. They will prepare traps for our bodies that we will overcome without any after-effects or tiredness the next day. The IA Bed is a faithful and tenacious companion for those who cannot fall asleep or work while we sleep, or seek freedom during the night for those who have gotten stuck in the gears of the system. It doesn’t verify the truthfulness of the stories; it collects utopian scenarios, dreams, and visions. A closely familiar, soft and intimate place of rest and regenerative dreaming can very quickly become a space for political demands. It will enable those to whom it provides accommodation to share their experiences with various forms of anxiety, or straight out chase them away. It will help those who are listening endure part of the night together.

You can watch the IA Bed’s program on Thursday and Sunday evenings in May starting at 8 pm at www.institutuzkosti.cz. The length of the program depends on the endurance of the invited guest.

Předchozí akce

Past events