1. díl – ROVNICE EMANCIPACE – Abdu Ali

podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě

Dil1

Episode 1 – MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION – Abdu Ali

podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music

Dil1

1. díl – Abdu Ali

Neustále hledat a bádat

Abdu Ali v sobě spojují mnoho tvůrčích a revolučních sil. Tvoří hudbu, píší básně, ale také kurátorují a organizují akce, které svou myšlenkou i formou přesahují běžné klubové party. Ve své tvůrčí praxi čerpají totiž i z tvorby nejrůznější kritických myslitelek a myslitelů, jako jsou Audre Lorde nebo Paulo Freire, ale také z historie svých předků. Jaké myšlenky pomáhají afroamerické genderově nekonformní osobnosti proplouvat nejrůznějšími formami útlaku a tvořit vlastní představu o budoucnosti ve spolupráci se svou komunitou? Proč je důležité vytvářet nové prostory pro dialog, ve kterých se mohou marginalizované skupiny osvobodit od západních ideologií? Co to znamená, že vystoupení Abdu Ali není kapitalistické a představuje spirituální zážitek, proč by péče o sebe měla vždy zahrnovat i péči o druhé a z čeho čerpali/y životní sílu v jejich rodném městě Baltimoru? To jsou hlavní témata prvního dílu podcastu Rovnice emancipace, o revolučních a emancipačních myšlenkách v současné hudbě, který uvádí Mary C a Institut úzkosti.

SEZNAM UKÁZEK

Abdu Ali – F.U.F.M.
Miss Tony – How U Wanna Carry It
Audre Lorde reading Uses of the Erotic
June Jordan reading Poem Against The State of Things
Abdu Ali – DaWon
Abdu Ali – Interlude – To Be Human

www.abduali.com
abdualibmore.bandcamp.com

námět a zpracování: Mary C
titulní hudba: Mary C
překlad: Dora Rodriguez
dabing: Zeynab Gueye
vizuál: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

1st episode – Abdu Ali

Always in the state of interrogation and questioning

Abdu Ali possesses many different creative and revolutionary powers. They create music and poetry as well as curate and organize events that represent far more than a simple club party. According to them, what inspires them to do so are their ancestors as well as various critical thinkers like Audre Lorde or Paulo Freire. What are the ideas that can help a gender non-comforming creative person navigate various forms of oppression and create their own image of the future in collaboration with their community? How important is it for them to create new spaces where marginalized people can be free of western ideologies? What does it mean to create a non-capitalistic and spiritual performance? Why must self care always involve caring for others and what was the source of a life force for Abdu Ali in their hometown of Baltimore. These are some of the topics discussed in the first episode of podcast My Emancipation Don’t Fit in Your Equation presented by Mary C and Institute of Anxiety.

LIST OF REFERENCES

Abdu Ali – F.U.F.M.
Miss Tony – How U Wanna Carry It
Audre Lorde reading Uses of the Erotic
June Jordan reading Poem Against The State of Things
Abdu Ali – DaWon
Abdu Ali – Interlude – To Be Human

www.abduali.com
abdualibmore.bandcamp.com

Concept & narration: Mary C
Title music: Mary C
Translation: Dora Rodriguez
Dubbing: Zeynab Gueye
Visuals: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

ROVNICE EMANCIPACE

Cesty osvobozujících myšlenek v hudbě mapuje Mary C.

Nová podcastová série Rovnice emancipace nabídne pohled za současnou hudbu a rozebere revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost. Jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe, vznikají nové provokativní a silné reality, ze kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba a nebo další revoluce.

Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci (především) africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění je absence strachu? Co nás tvůrkyně a tvůrci mohou naučit a odnaučit, a jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale i poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jak jim zatím vychází jejich Rovnice emancipace? Název podcastu je inspirován textem Lauryn Hill, „My emancipation don't fit your equation.“ se objevuje ve skladbě Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C je kurátorka, hudebnice, hudební publicistka, producentka a spoluzakladatelka platformy ZVUK a Synth Library Prague. Od roku 2011 do roku 2020 působila na Radiu Wave jako autorka a moderátorka pořadu Scéna s Mary C, který se primárně zaměřoval na rap, jeho kontext a současné podoby. V současné době se zabývá hudebním vzděláváním v oblasti elektronické hudby a působí jako kurátorka i lektorka v Synth Library Prague. V roce 2018 spoluzaložila kolektiv Trigger, který se snaží propojovat ženy a trans* na hudební scéně. Jejím zájmem je využití feministické teorie i reflexe hiphopové kultury v neformálním vzdělávání a možnostech komunitního organizování.

MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION

Podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music presented by Mary C and Institute of Anxiety.

Let’s explore revolutionary thoughts and strong emotions in contemporary music, that have the power to move our society. They have always been here but are very often neglected. However, there still are places where they thrive, where new provocative and strong realities emerge and where new pop music arises, along with new revolutions.

Let’s explore the process of evolution and emancipation of electronic dance music and rap.
How do artists, especially those from african diaspora, create? Is it even possible to create when the art should be an absence of fear? What can artists help us learn and unlearn and how can we become connected and free ourselves through listening? Meet the artists who produce music as well as important knowledge, bring communities together and organize a variety of initiatives. How does their emancipation diverge from the current normative equation? The title of the podcast is inspired by Lauryn Hill’s lyrics 'My emancipation don't fit your equation.' appears in her song Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C is a curator, musician, music journalist, producer, and cofounder of ZVUK and Synth Library Prague. From 2011 to 2020 she worked at Radio Wave as the creator and moderator of Scéna s Mary C (The Scene with Mary C), which focused primarily on rap, its context, and its contemporary forms. She is currently focusing on musical education in the area of electronic music and works as a curator and instructor at Synth Library Prague. In 2018 she founded the collective Trigger, which aims to connect women and trans* people in the music scene. She is interested in the use of feminist theory as well as considerations of hiphop culture in informal education and opportunities for community organizing.

Předchozí akce

Past events