Rezidence: Daniela & Linda Dostálkovy

Institutional Homeopathy©
@ Goethe-Institut v Praze
březen– duben 2018

Dost%c3%a1lkovy

Residency: Daniela & Linda Dostálková

Institutional Homeopathy©
@ Goethe-Institut in Prague
March - April 2018

Dost%c3%a1lkovy

Sestry Daniela & Linda Dostálkovy fungují jako umělecké duo. Od roku 2016 společně provozují Institucionální homeopatii, hybridní sociálně uměleckou agenturu. Skrze ni poskytují servis především kulturním institucím, ale i jednotlivcům. Aplikací postupů příbuzných disciplín vytvářejí nové hybridní formy prezentované v podobě výstav, workshopů či autorských publikací. Důležité je pro ně uvědomění si prostupnosti hranic jednotlivých oborů, pracují napříč různými médii a odvětvími. www.dostalkova.com

The work of Daniela & Linda Dostalkova deals with concept of the autonomous hybrid social ‘art practice’—blurring the lines between disciplines, challenges accepted distinctions, in questioning of identity. Since 2016 they are providing an alternative service in terms of para-agency Institutional Homeopathy©. They trace unexpected articulations of alternative/commodified forms of organizations that are based in the art world and its institutional structures; understanding social phenomena, objects, things, and concepts and the fluidity of boundaries between them. Daniela & Linda position themselves as artists, curators, co-authors and commissioners at the same time, aiming to achieve a complex statement delivered to the viewer. www.dostalkova.com

Předchozí akce

Past events